Nieuws Actueel

Bestuurder Zorggroep Apeldoorn kijkt waar het rendabeler kan

Groot, groter, grootst? Nee, groei en schaalvergroting zijn niet zaligmakend in de zorg, zegt Erwin Höppener (57). Wat betreft de bestuurder van Zorggroep Apeldoorn en omstreken is het een goede zaak te kijken waar het juist minder kan. ,,Met minder bedden kan je ook groeien als organisatie.'' - zo staat in De Stentor.

JOHANNES RUTGERS | Foto: Maarten Sprangh 19 juni 2017

Erwin Hoppener Zorggroep Apeldoorn

Höppener heeft de eerste maanden op zijn nieuwe plek gebruikt om de stand van de organisatie (17 locaties, 1.500 medewerkers) in kaart te brengen. Het leidde tot een strategisch plan én een voorgenomen besluit waarover al meteen rumoer ontstond: sluiting van een crisisopvang voor ouderen in Casa Bonita.

Rendabeler

,,Dat personeelsleden daar bezorgd over zijn, siert ze enorm. En de wijze waarop wij het hebben gecommuniceerd, had zorgvuldiger gekund. Daar leren we van.'' Maar het besluit op zich klopt, betoogt Höppener. Sluiten was noodzaak, want de afdeling was structureel onderbenut. De zorgsector moet de tering naar de nering zetten, dus kijken waar het rendabeler kan. Ook al botst dat met het gevoel van veel werknemers.

Oprechte motivatie

,,Ons personeel is zeer betrokken en loyaal. Vanuit een oprechte motivatie willen ze de zorg blijven verlenen die iedereen gewend was - maar dat kan niet meer. Het gaat er niet om dat mensen hun werk nu niet goed doen. Op een aantal punten heeft de organisatie gewoon net iets te lang stilgestaan.''

Kennis en kunde vermarkten

Waar bedden structureel leeg blijven dient herschikt te worden. En waar nieuwe kansen liggen moet Zorggroep Apeldoorn juist een stap opzij of naar voren zetten, stelt Höppener. Bijvoorbeeld door personeel tegen betaling voor andere organisaties in te zetten. ,,We hebben de opdracht zowel naar uitgaven als inkomsten te kijken. Zorggroep Apeldoorn telt bijvoorbeeld elf specialisten ouderengeneeskunde en vijf basisartsen. Die zijn schaars. Hoe kan je die kennis en kunde vermarkten?''

Volgens Höppener moeten zorgorganisaties niet ten koste van alles proberen bedden te behouden en gevuld te hebben. ,,Dan ga je door met waar we in dit land al een tijd mee bezig zijn, en daar ben ik niet van.''

Doen wat nodig is

Wellicht moet ook Zorggroep Apeldoorn schuiven of zelfs schrappen, erkent Höppener. Hij zegt te willen koersen op 'doen wat nodig is', en op kwaliteit. Om die reden wil de nieuwe voorman ook het vastgoed tegen het licht gaan houden. ,,Zeker de grotere zorglocaties hebben vaak nog zo'n ziekenhuis-structuur. Groot opgezet, ruime gangen. Er is tegenwoordig veel behoefte aan intieme, kleinschalige zorg. En aan privacy.''

Investeren in 'stenen'

Het kan gevoelig liggen, erkent Höppener: investeren in 'stenen' in een sector die juist draait om mensen. ,,Maar het is wel een vraag die je moet beantwoorden: wat kan je met je gebouwen in 2025, wat wil je met domotica? (slimme techniek, red.). Neem een iPad waarmee je kan facetimen. Dat is een heel eenvoudig middel waar je vooral 's avonds en 's nachts veel aan kan hebben.''

Zeker de grotere locaties hebben vaak nog zo'n ziekenhuis-structuur

Erwin Höppener