Nieuws Actueel

Beter af met minder winkels

Jan van de Kasteele 25 januari 2016

Beterafmetminderwinkels1065

Bergen op Zoom wil naar minder vierkante meters winkel en gaat schrappen in plannen voor uitbreiding. Dit schrijft BN De Stem.Met minder winkels is Bergen op Zoom beter af. Dat is de overtuiging van de voltallige gemeenteraad. Die volgt daarmee het advies van onderzoeksbureau DTNP. "De cijfers in het rapport zijn klip en klaar. Geen groei meer van het aantal vierkante meters, liever nog het terugdringen ervan." Zo vat Maarten van 't Hof van de VVD de conclusies van het bureau samen."Een nuchter document. Zonder prachtige vergezichten. Maar daar is ook geen behoefte aan", zegt Chris Moerkerken van D66 erover.Bergen op Zoom kent nu al een forse leegstand van winkels. DTNP voorspelt dat die alleen nog maar groeit de komende jaren. Steeds meer mensen winkelen op internet en dat blijft niet zonder gevolgen. Tegelijkertijd 'zweven' er nog plannen boven de markt voor tienduizenden vierkante meters nieuwe winkelruimte. Niet doen, zegt DTNP. En die boodschap is geland, zo bleek onlangs tijdens de vergadering van de commissie burger en bestuur. De Bergse politiek omarmt de uitkomsten van het onderzoek van DTNP zoals ze zijn vervat in een plan voor detailhandel. Dat plan gaat nu de inspraak in. Later moet de raad er een besluit over nemen.DTNP ziet onder meer geen toekomst meer voor kleinere winkelcentra als De Gagel, Noordgeest en Glacis. Daar heeft de gemeenteraad op zich geen moeite mee, bleek tijdens de commissie. Maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Over de leefbaarheid in de wijken. "Voor onze ouder wordende bevolking zijn wel voorzieningen nodig", meent Moerkerken. Hij vindt het verstandig te kijken of vrijwilligers winkeltjes kunnen runnen in de wijken. Met nog wat voorzieningen eromheen, zoals de mogelijkheid pakketjes af te halen. Annette Stinenbosch (CDA) greep de gedachtenwisseling over de toekomst van de detailhandel in de stad aan om nogmaals haar ongenoegen te uiten over De Zeeland. "Ik heb eind 2014 al gezegd: de binnenstad staat in brand. En wat doen we: we breiden de detailhandel in De Zeeland uit." Volgens haar zijn juist in de wijken winkels nodig. "Kijk naar Gageldonk-West, daar is niet eens meer een supermarkt." De C1000 aan het Piusplein sloot namelijk vorig jaar juli de deuren.De voltallige raad zit te springen om een aanpak van de binnenstad, zo bleek ook uit de discussie. Wethouder Patrick van der Velden is daar mee bezig. Inmiddels is ook een binnenstadsmanager van buitenaf aan het werk gezet. Alle inspanningen moeten resulteren in een soort deltaplan.