Nieuws Actueel

Tubbergse ondernemers willen 'duidelijk aanspreekpunt' bij gemeente

De onderlinge communicatie verloopt niet altijd vlekkeloos. Het college neemt die handschoen op en start een serviceteam.

Van onze redactie 9 april 2016

Noadberkracht

Het contact tussen ondernemend Tubbergen en de gemeente kan beter. Dat concludeerden ondernemers en gemeentebestuurders op bijeenkomsten in Albergen en Reutum. Recent MKB-onderzoek bevestigt dit, aldus het gemeentebestuur. Het antwoord hierop is de komst van een Ondernemersserviceteam (OST) en de aanstelling van een bedrijfsconsulent, zo besloot het college.

AanspreekpuntDe wens van de ondernemers was te komen tot 'een duidelijk aanspreekpunt' bij de gemeente en een eenduidige behandeling, communicatie en afstemming van plannen en verzoeken.

"En die wens sluit haarfijn aan bij het coalitieakkoord", zegt wethouder Roy de Witte. "Ook wij ervoeren regelmatig dat de onderlinge communicatie niet altijd vlekkeloos verliep. Daarom wilden wij als gemeente ook graag het ondernemersklimaat verbeteren."

ServiceteamOm de samenwerking te stroomlijnen is bij de gemeente een serviceteam opgezet. Ondernemers kunnen er terecht met plannen en ideeën voor bijvoorbeeld uitbreiding of verplaatsing van hun bedrijf.

De bedrijfsconsulent vervult de rol van vraagbaak. Bianca Menderink is de nieuwe consulent bij de gemeente Tubbergen. Zij vormt de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven. "In het verleden liepen ondernemers soms maanden rond met een plan, ontwikkelden ze het één en ander en kwamen dan pas met hun plannen bij de gemeente", vertelt ze.

"Wanneer bleek dat iets niet kon, was de teleurstelling groot. Als bedrijfsconsulent wil ik ondernemers vragen mij vanaf het begin meenemen, zodat ze bij de finish niet tegen een muur lopen, maar al in een vroeg stadium weten of iets wel of niet mogelijk is en eventueel zodanig aan te passen dat het mogelijk wordt."

"Grootste voordeel is dat hierdoor duidelijk wordt wie je aanspreekpunt is. Dat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd en dat je weet dat je vraag direct wordt uitgezet bij de juiste afdeling of personen", vindt Frank Koopman namens de ondernemers.

Verantwoording"Maar de verantwoording ligt niet alleen bij de gemeente, maar ook bij ons als ondernemers. Wij moeten veel eerder aankloppen bij de gemeente. Het is een kwestie van samen op een nieuwe manier gaan werken en onderling vertrouwen opbouwen."

Op eenvoudige vragen kan de bedrijfsconsulent direct antwoord geven. Ingewikkelde procedures bespreekt zij intern met de vakinhoudelijke ambtenaren. "We streven ernaar om de ondernemer binnen een week een eerste reactie te geven. Mocht er iets niet mogelijk zijn, dan denken wij mee over een alternatief."

Woensdagavond 13 april 19.30 uur is een ondernemersavond in de Plusmarkt Wallerbosch in Geesteren en later op de avond in Zaal Kottink.