Nieuws Actueel

'Bierfiets verbieden mag helemaal niet'

De bierfiets mag helemaal niet worden verboden: een verbod is in strijd met Europese regelgeving. Volgens een van de aanbieders van groepsfietsen moet er een vergunningensysteem komen dat leidt tot minder overlast en hinder, dat schrijft het Parool.

Marc Kruyswijk 26 februari 2016

Bierfietsverbodenamsterdam1065

Volgens een woordvoerder van het bedrijf Limobike worden ondernemers die zich richten op toeristen door het weren van bierfietsen, belemmerd door de voorgenomen wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). "Er zijn hogere regels die gelden boven gemeenteverordeningen."

Na het inwinnen van juridisch advies door Limobike komen ook onduidelijkheden in de regels naar voren. Onder de definitie van een groepsfiets zou ook gelden dat tandems met twee zitjes verboden worden. De exploitanten hopen dat de gemeenteraad, die 17 maart spreekt over het bierfietsverbod, zal luisteren naar hun juridische argumenten.

Half december stelde het stadsbestuur dat de bierfiets moet worden geweerd in straten of gebieden waar de voertuigen en hun bestuurders onevenredige hinder en overlast veroorzaken. Het leek een einde te maken aan een zich al jaren voortslepende discussie over de bierfiets. Velen zien het voertuig als de verpersoonlijking van de uitwassen van de veranderende stad.

Na de evaluatie van een strengere aanpak die gold vanaf 2014, stelde burgemeester Eberhard van der Laan dat de exploitanten weliswaar hun best doen en de maatregelen effect hebben, maar dat de overlast het gevolg is van het 'fenomeen bierfiets'. "Omdat het niet waarschijnlijk is dat deze overlast volledig kan worden bestreden en dit een onevenredig beslag zou leggen op de handhavingscapaciteit, wordt nu een verbod in grote delen van de stad voorgesteld."

Volgens Limobike is het verbod een overdreven maatregel omdat de burgemeester ervan uitgaat dat overleg onvoldoende effect heeft. "Een verbod belemmert ons in ons functioneren. Als het de stad erom te doen is de overlast te beteugelen, kan een vergunningensysteem ook heel goed werken. Door aan een vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden, kan dat ook worden bereikt."