Nieuws Actueel

Bloeiende dahliahandel rondom bloemencorso's Overijssel

Miljoenen dahlia's zijn nodig voor de bloemencorso's deze maand. De corso's hebben samen een professioneel handelscircuit opgezet. En die handel bloeit, schrijft de Stentor.

COR VAN DALEN | Foto: Wilbert Bijzitter 1 augustus 2017

Dahlio foto wilbertbijzitter

In de Kop van Overijssel worden eind augustus twee grote bloemencorso's gehouden, in Sint Jansklooster op 18 augustus en in Vollenhove op 26 augustus. Voor de praalwagens zijn miljoenen dahlia's nodig. Ze worden geteeld op velden rondom beide plaatsen, en in andere corsoplaatsen in ons land.

Alle corso's beschikken over een bloemencommissie - in sommige plaatsen zelfstandige stichtingen - die alles rond de handel regelt. Tot de leden behoren in ieder geval een inkoper, een verkoper en een penningmeester. Want het gaat om duizelingwekkend grote aantallen én de daarbij horende geldbedragen.

Lees ook: Bloemenexport nog in greep van maffia

Prijsafspraak

De bloemencommissies hebben ooit een landelijke prijs afgesproken, die jaarlijks trendmatig stijgt. Dit jaar is de prijs 1,62 euro per 100 bloemen. Drie miljoen bloemen betekent wel bijna 50.000 euro. ,,Een vaste prijs voorkomt dat de handel afhankelijk raakt van economische ontwikkelingen of dat schaarste, bijvoorbeeld door een extreem nat of droog jaar, de prijs opdrijft. Daar zit geen enkele corso op te wachten", zegt Robert van Benthem, de verkoper van Sint Jansklooster. Het landelijke circuit, met de bijbehorende afspraken over onder meer de prijs, leveringen, facturering, gebruik van kratten en vervoer, werkt volgens hem goed.

Database

De professionalisering van de handel uit zich ook in overzichtelijke websites met een database van de beschikbare dahlia's. Gesorteerd op kleur, naam, type, diameter en per plaats hoeveel er zijn aangeplant. ,,Dan kun je zien wat er beschikbaar komt en of dat overeenkomt met de bestellingen van de groepen", legt Van Benthem uit.

Het corso van Zundert loopt hierin voorop. Niet vreemd want de Brabantse plaats heeft veruit het grootste corso. Daar staan op 33 hectare grond 600.000 knollen, jaarlijks goed voor ongeveer 20 miljoen bloemen in 50 verschillende soorten.

Getallen

In Sint Jansklooster gaat het om andere getallen, maar die zijn nog steeds indrukwekkend. Van de twaalf corsogroepen hebben er tien een eigen veld en er zijn enkele particulieren met bloemen. Dit jaar samen goed voor 101.000 knollen, die per pluk gemiddeld 700.000 dahlia's opleveren. Het zijn voornamelijk witte en donkere kleuren omat die het meest gangbaar zijn.

De groep Fun Fun heeft met 17.000 knollen het grootste veld. De dahliavelden liggen er volgens van Benthem drie weken voor de eerste pluk goed bij omdat natte perioden zijn afgewisseld door veel zonnige dagen.

Internationaal

Vorig jaar verkocht het dorpje 3,2 miljoen dahlia's. ,,Daarvan is 95 procent bestemd voor andere bloemencorso's in ons land. Soms gaan er bloemen de grens over naar een corso in België en we leveren aan de gondelvaart in Belt-Schutsloot en plaatsen waar ze bloemenmozaïeken maken", zegt Van Benthem. ,,In het verleden werd er ook verkocht aan een drogerij, maar die handel is helemaal verdwenen."

De inkoper van het Kloosterse corso heeft het volgens Van Benthem steeds drukker. ,,De omvang van onze praalwagens neemt nog steeds toe. We noemen ze niet voor niets al dahliareuzen. Maar het aantal knollen op onze velden loopt iets terug, zodat we meer moeten inkopen voor ons corso. Voor de twaalf praalwagens zijn dit jaar ruim drie miljoen dahlia's nodig", verwacht Van Benthem, ,,waarvan we een half miljoen zelf hebben. De rest kopen we in Zundert, Vollenhove, Valkenswaard en in de Achterhoek."

Noodzaak

De dahliahandel is hard nodig om de bloemencorso's in stand te kunnen houden. Want een beetje praalwagen kost minimaal 20.000 euro en bij de 'grote jongens' staat zomaar 40.000, 50.000 euro onder de streep.

Op de vraag of de dahliahandel van levensbelang is voor de corsogroepen antwoordt Robert van Benthem dan ook met een volmondig 'ja'. ,,Maar ze doen ook andere dingen om aan inkomsten te komen, zoals verkoopacties en sponsoring." Hij ziet dat groepen proberen om de post bloemen neutraal te laten verlopen. ,,Als ze er voor hun wagen 200.000 moeten kopen, proberen ze hetzelfde aantal te verkopen."

Soms gaan er bloemen de grens over naar een corso in België en we leveren aan de gondelvaart in Belt-Schutsloot en plaatsen waar ze bloemenmozaïeken maken

Robert van Benthem, bloemenhandelaar