Nieuws Actueel

Bloemengroet van het Ondernemersfonds

Vijftig lantaarnpalen in de Bredasase winkelstraten die samenwerken onder de naam Oranje-Zuid zijn gisteren voorzien van 'hanging baskets' met rode en roze geraniums.

Paul Verlinden | Foto: Joyce van Belkom 7 juni 2016

Bloemengroet Ondernemersfonds

"We willen de consument aan de zuidkant van de stad verwelkomen met een bloemengroet", zegt Annemiek Verstappen, centrummanager van Breda.

De bloemenroute begint in de Ginnekenweg (vanaf de Zandberglaan) en loopt via de Wilhelminastraat en Nieuwe Ginnekenstraat naar het Van Coothplein.

Het is het eerste project dat ingediend is bij het nieuwe Ondernemersfonds in Breda en dat wordt uitgevoerd. Het idee kwam van Gerda Rietveld van de winkeliersvereniging Ginnekenweg. "Maar toen hoorden ondernemers in de andere straten er van en die wilden ook graag meedoen", aldus Rietveld. Er werd een projectvoorstel gedaan via de website van het Ondernemersfonds, dat het vervolgens goedkeurde.

Het Ondernemersfonds is begin dit jaar van start gegaan. Alle ondernemers in de binnenstad en de aanloopstraten betalen er verplicht aan mee. Samen levert dat ongeveer drie ton per jaar op. De gemeente Breda legt daar nog eens zes ton bij.

Stadspromotie

Met dat geld kan het fonds onder meer aan stadspromotie doen, activiteiten organiseren, zorgen voor een mooie aankleding van de stad en een centrummanager (Annemiek Verstappen) betalen. Volgens Verstappen is het fonds met diverse projecten bezig. Zo is het de bedoeling dat de hele binnenstad plus aanloopstraten nieuwe feestverlichting krijgt. "Voor vrijwel alle straten geldt dat de huidige verlichting behoorlijk versleten is. Door het nu voor de hele stad te doen, willen we ook een uniform beeld uitstralen." Ook zal het versieren met bloemen niet beperkt blijven tot Oranje-Zuid. Er zijn tevens plannen voor met name de Grote Markt en Halstraat. Het fonds, dat een bestuur heeft met ondernemers uit diverse winkel- en horecagebieden in de stad, is ook aan het kijken hoe de stad meer 'parkeervriendelijk' kan worden. Daarbij gaat het niet om tariefsverlaging. "Denk bijvoorbeeld aan een projectie die mensen te zien krijgen als ze een parkeergarage verlaten en waarbij ze bedankt worden voor hun bezoek. Of dat er een actie is waarbij ze een gratis tweede kaartje krijgen onder het mom 'de Bredase ondernemers zien u graag terug'. Dit zijn voorbeelden, we moeten het nog uitwerken", aldus Verstappen. Verder zijn er plannen om een promotieteam in te zetten dat mensen gaat het helpen bij het installeren van een parkeerapp op hun mobiele telefoon.

Bewegwijzeringsbordjes

Ondertussen is samen met het toeristisch fonds een plan gemaakt om de citymarketing van Breda een nieuwe impuls te geven. En er wordt bekeken of de bewegwijzeringsbordjes in de binnenstad vervangen kunnen worden, voor een meer heldere routing. Daarmee moet het bezoekers onder andere duidelijker worden in welk deel van de stad ze welke winkels kunnen verwachten.