Nieuws Actueel

Boer Kluin uit Terwolde wil veel meer 'pluim'

Nu struinen er 88.000 kippen op de boerderij in Terwolde. Dat moeten er 152.000 worden. De buren vrezen overlast, meldt de Stentor.

André Valkeman | Foto: 23 februari 2016

Boer henk kluin terwolde gelderland boerderij kippen pluimvee veeteelt

Boer Henk Kluin windt er geen doekjes om. "De kippen, die ik in mijn stallen heb, geven op een bepaald moment stank." Die is het sterkst voor de buren, vlak voor het moment dat ze worden opgehaald voor de slacht. "De laatste week voordat ze weggaan." Daarna valt het volgens hem voor vijf weken relatief mee, wanneer er daarna nieuwe kuikens komen.

InvesterenKluin heeft nu 88.000 kippen maar wil in de toekomst 152.000 kippen gaan houden. "Er komt tweederde van mijn oude aantal bij."

Een gemiddelde kippenboer heeft vandaag de dag zo'n 100.000 kippen, geeft hij aan. "Ik ben jarenlang een gemiddelde kippenboer geweest. Dat ben ik nog steeds en dat wil ik blijven. Ik begon met 16.000 kippen en ben altijd met de markt meegegroeid. Om mijn bedrijf te kunnen overdragen aan mijn zonen, die het willen voortzetten, moet ik investeren."

BijeenkomstBij het horen van de plannen begonnen met name twee buren vragen te stellen. Vorige week hield Kluin uit eigen beweging een bijeenkomst. "Ik heb iedereen uitgenodigd die binnen een straal van 700 meter van ons bedrijf woont. Ik heb, met mijn vrouw, over onze intenties verteld en gezegd wat dat betekent voor het gebied."

Kluin wil verduidelijken dat het blindstaren op getallen geen zin heeft. "Natuurlijk komen er kippen bij en de gedachte leeft dat het daarmee ook veel meer gaat stinken. Die angst is onterecht. Wij breken twee oude kippenschuren af en gaan dan vier nieuwe bouwen, dus krijgen per saldo twee stallen meer. Door een modernere inrichting en nieuwe apparatuur zal de stank juist minder worden, omdat deze door investeringen minder snel via de wind de buren bereikt."

GrenzenHij legde dat ook uit aan de buren tijdens het onderhoud. "Ik merk wel dat dat voor niet-agrarische mensen moeilijker te begrijpen is dan voor mensen die wél een agrarische achtergrond hebben."

Kluin benadrukt dat hij alles volgens de wetten doet. "Voor het plan van mijn uitbreiding heb ik alle onderzoeken laten doen die nodig zijn. Volgens onderzoeken van professionele bureaus blijft het nieuwe bedrijf in alle opzichten binnen de grenzen."

GroenstrookTwee jaar geleden informeerde Kluin al buren die 300 meter van hem afwonen. "Nu de plannen concreter worden wilde ik ook met mensen om de tafel die verder weg wonen. Ik merk dat juist twee bewoners die verder van mij afwonen moeite hebben."

Hij wil niet verkeerd begrepen worden: "Dat recht hebben ze, al denk ik dat hun angst voor meer stank geen terechte is. Ik heb een buurman, die heeft een camping, hij vroeg om een groenstrook tussen zijn en mijn bedrijf. Die ga ik realiseren. Hij wenste me het beste en ik geloof dat merendeel van de buurt dat doet. Het moet nu goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Voorst."