Aangeboden door Ubbink

Branded Content Bouw

Het nieuwe bouwen vraagt om intensievere samenwerking

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vergroot verantwoordelijkheden van aannemers en verandert de rol van leveranciers in de bouw. Ubbink is leverancier van energie-, bouw- en ventilatieoplossingen en bereidt zich met klanten en collega’s hier al langere tijd op voor. Het bedrijf deelt kennis, zoekt actief samenwerkingen op en motiveert zoveel mogelijk installateurs en bouwers om hetzelfde te doen.

Patrick Wessels 4 januari 2023

AE Do campagnebeeld 1440x960 px2

Het nieuwe bouwen vraagt om intensievere samenwerking. Foto Ubbink

tracking pixel

,,De nieuwe wet komt er, dus dan kun je maar beter goed voorbereid zijn,” stelt Peter Laros, directeur bij Ubbink. ,,De Wkb verplicht aannemers om vast te leggen hoe de kwaliteit tot stand is gekomen. Hoe eerder iedereen met elkaar aan tafel zit om kennis te delen, hoe beter dat werkt. Door die samenwerking zullen bovendien alle disciplines binnen de bouw meer gewaardeerd worden.”

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

In 2023 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Het is een onderdeel van de bredere Omgevingswet. Nieuw in de wet is de kwaliteitsborger die het ontwerp, de uitvoering en het functioneren van gebouwde woningen toetst.

,,De wet is bedoeld om bijvoorbeeld de koper van een woning te garanderen dat het gebouw staat als een huis, voldoet aan strenge isolatie-eisen én installaties functioneren,” vertelt Laros. ,,Dat lijkt logisch, maar woningen zijn veel complexer dan veel mensen denken. Als aannemers en installateurs niet goed samenwerken kan een innovatieve manier van verwarmen bijvoorbeeld leiden tot tocht in plaats van goede ventilatie.”

,,De cv-ketel wordt in steeds meer woningen vervangen door een warmtepomp. Dat is gunstig voor het energiegebruik en bovendien beter voor het milieu''

Peter Laros, directeur bij Ubbink

Ventilatie bij een nieuwe manier van verwarmen

Die samenwerking speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij ventilatie, legt Laros uit. ,,De cv-ketel wordt in steeds meer woningen vervangen door een warmtepomp. Dat is gunstig voor het energiegebruik en bovendien beter voor het milieu. De warmtepomp gebruikt (duurzame) stroom in plaats van gas.”

Deze lage temperatuurverwarming (ltv) vergt echter dat er met een andere blik naar de ventilatie gekeken moet worden. ,,Traditioneel worden woningen geventileerd met ventilatieroosters bij de ramen. De radiator onder het raam verwarmt de frisse lucht die binnenkomt, stuwt deze omhoog waarna de lucht door de kamer verdeeld wordt.”

Bij een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming vervallen de radiatoren bij de ramen. ,,Frisse lucht door een ventilatierooster is koud en valt daardoor direct omlaag, waardoor het niet comfortabel aanvoelt. Door balansventilatie wordt tocht voorkomen. Verse lucht wordt voorverwarmd en pas daarna vanuit een centraal punt door de woning verspreid.”

Het nieuwe bouwen vraagt om intensievere samenwerking. Op de foto Peter Laros, directeur bij Ubbink.

Kennis delen en samenwerken

Ubbink erkent al lange tijd het belang om intensief samen te werken. Door aannemers, installateurs, architecten, groothandels en producenten te verenigen ontstaan er betere oplossingen én verbetert de kwaliteit van de bouw.

,,Met acties, campagnes en een complete kennisbank willen we bij Ubbink samen met alle andere betrokkenen de duurzame bouwtoekomst vormgeven. Samen leren, innoveren en natuurlijk samen werken staan daarbij centraal.” Ubbink deelt handige checklists en stimuleert aannemers om de werkzaamheden op de bouw zelf te controleren. Daarnaast maakt het bedrijf bijvoorbeeld instructie- en uitlegvideo’s.

Met collega-leveranciers zet Ubbink zich in om de bouwkwaliteit te verbeteren. Dat deed het bedrijf onder andere door de wkb-checklist,nl te initiëren. Maar ook stelt de organisatie zichzelf vragen als: hoe ga je vandaag de dag goed om met het dak? ,,Voorheen ging het om een dak met een schoorsteen en een ontluchtingskanaal voor het toilet. Tegenwoordig liggen er ook zonnepanelen op, staat er een buitenunit van de warmtepomp en zuigt de ventilatie er frisse lucht aan. Daar is ruimte voor nodig; oppervlak, maar ook ruimte voor de expertises van aannemers, dakdekkers en installateurs.“

,,Door vanaf het technisch ontwerp met elkaar te overleggen, voorkom je bovendien fouten tijdens het bouwproces"

Peter Laros, directeur bij Ubbink

Eerder met elkaar aan tafel

Door eerder in het proces met elkaar om tafel te gaan ontstaat er een sterkere samenwerking, maar ook meer begrip en waardering voor elkaars kennis. Dat maakt het vervolgens makkelijker om kwaliteit te leveren, en die aantoonbaar te garanderen.

,,Keuzes voor bouwoplossingen hebben effect op de keuzes voor de installaties en vice versa. Alleen als deze goed op elkaar zijn afgestemd kan je een gezond binnenklimaat creëren. Door vanaf het technisch ontwerp met elkaar te overleggen, voorkom je bovendien fouten tijdens het bouwproces."

Ondertussen stimuleert Ubbink alle betrokkenen om te laten zien welke werkzaamheden er worden uitgevoerd, een lijst bij te houden met wat er is gebeurd, deze te voorzien van foto’s en het proces vast te leggen om te laten zien dat er minimaal aan alle regels is voldaan.

,,Van die intensieve samenwerking profiteert uiteindelijk de nieuwe bewoner van een woning. Maar het zal ook de hele sector een positieve boost geven, doordat er veel meer erkenning ontstaat voor ieders vakmanschap”, besluit Laros.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ubbink.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.