Aangeboden door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Branded Content Bouw

Column vastgoedrecht: Verkeerd PFAS noodplan

De regeringspartijen willen dat er een noodplan komt voor de bouw. Door de stikstofregels en PFAS-norm kunnen veel bouwprojecten tijdelijk niet doorgaan. Hoewel in België en Duitsland veel meer stikstof mag neerslaan, heeft de Raad van State bij een uitspraak van 29 mei 2019 iedere stikstoftoename bij beschermde natuurgebieden verboden. De regering deed daar een schepje bovenop door zeer strenge normen voor PFAS in de bodem voor te schrijven.

Peter de Haan 6 november 2019

Bouwcrisis pfas

Foto: ANP

Het noodplan houdt in dat bouwbedrijven tijdelijke werktijdverkorting kunnen aanvragen voor hun personeel. Het UWV vult het salaris dan aan. Ook is de bedoeling dat er een overbruggingsfinanciering komt. De overheid staat garant bij de bank voor bouwbedrijven die zicht hebben op opdrachten, maar geld nodig hebben voor investeringen. Een doekje voor het bloeden.

PFAS

Nu de problemen voortkomen uit te strenge stikstof- en PFAS-regels, zal ook daar de oplossing moeten worden gezocht. Wat betreft PFAS is dat simpel. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt PFAS op grote schaal toegepast. Het zit overal in de Nederlandse bodem. Bovendien is nieuwbouw slechts een zeer klein deel van de totale voorraad woningbouw. Waarom dan nu zulke strenge normen voor PFAS? Er wordt al gewerkt aan een minder strenge norm. Onbegrijpelijk dat de overheid eerst een zeer strenge norm instelt zonder na te gaan of die kan worden nageleefd. Als die verbeterde norm werkbaar is, is dit probleem in ieder geval opgelost.

Noodwet

Bij stikstof ligt dit helaas een stuk ingewikkelder. Het gaat om Europese regelgeving, zodat onze regering niet geheel vrij is bij de oplossing. Helaas is de Raad van State in de uitspraak van 29 mei 2019 niet ingegaan op de vraag of er een nieuwe drempelwaarde voor stikstof mag komen en hoe hoog die mag worden. Het is van het grootste belang dat er op korte termijn via een noodwet een nieuwe drempelwaarde vanuit de regering komt. Ongetwijfeld gaan milieuverenigingen die nieuwe drempelwaarde aanvechten. Hopelijk zal de Raad van State inzien dat in het landsbelang die nieuwe drempelwaarde toelaatbaar is. En daarmee Nederland niet op slot gaat.

0,00 mol

Voor nu kunnen bouwprojecten doorgaan als uit een onderzoek volgt dat de stikstoftoename 0,00 mol per hectare per jaar is.

Peter de Haan

Peter de Haan is advocaat vastgoedrecht bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten in Etten-Leur. Meer informatie: ak-advocaten.eu