Aangeboden door Willy Naessens Nederland

Branded Content Bouw

‘Nieuwe bouwregels zelf alvast ervaren om klant straks te ontzorgen’

Een bijzonder bouwproject is gestart in Giessen, gemeente Altena. Den Doorn en Meijs Installatietechniek laat hier door Willy Naessens Nederland een modern en duurzaam bedrijfspand bouwen. Het is tegelijk een proef die de bouwkwaliteit naar een nog hoger niveau moet brengen. ,,We willen ervaren wat dit betekent als opdrachtgever én aannemer.”

Mark Litjens 8 juni 2021

Willy Naessens bouw Remijsen Sheikkarim Opzeeland 2021

Op de bouwplek, met artist impression van de nieuwbouw, v.l.n.r. bouwinspecteur Wil Remeijsen wethouder Shah Sheikkarim (allebei van Gemeente Altena) en Tjerk van Opzeeland van installatiebedrijf Den Doorn en Meijs. Foto: Mark Litjens

Het nieuwe pand van Den Doorn en Meijs, een innovatief totaalinstallatiebedrijf dat zich richt op installatie, service, onderhoud en beheer van klimaat, sanitaire en elektrotechnische installaties, staat centraal in de proef met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die in 2022 in werking treedt. De wet moet het bouwproces van begin tot eind transparanter maken en hierdoor de kwaliteit van het bouwen nog verder omhoog schroeven. Kwaliteit die meetbaar wordt.

,,Als het ergens mis gaat, is het nu soms lastig om een oorzaak te vinden”, zegt Bas Verbunt, operationeel manager bij bouwbedrijf Willy Naessens Nederland. ,,De Wkb beschrijft alle handelingen die worden gecontroleerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Voor ons een toegevoegde waarde en tevens getoetste kwaliteit voor de klant.”

Controle aan de voorkant

Tot nu toe worden alle controles op het bouwbesluit uitgevoerd door het zogenaamde bevoegd gezag: de gemeente waarin wordt gebouwd of - bij gemeenteoverstijgende projecten - de provincie. Bij de nieuwe wet controleert dit gezag alleen aan de voorkant van het traject op regelgeving, dus bij de aanvraag van de vergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Daarna is het aan de kwaliteitsborger om de regels en eisen van het bouwbesluit te controleren en uiteindelijk te garanderen.

"Goed om alvast te oefenen met deze wetgeving"

Shah Sheikkarim, wethouder van Gemeente Altena

,,Natuurlijk houden wij als gemeente een vinger aan de pols en kunnen wij aan de rem trekken als er ergens iets misloopt”, zegt betrokken wethouder Shah Sheikkarim van de gemeente Altena. ,,Het is goed dat we nu alvast kunnen oefenen. Onze mensen zien immers een stukje werk verdwijnen door deze best wel ingrijpende en complexe verandering.”

Regels in praktijk

Om te onderzoeken hoe de papieren regels van de Wkb in de praktijk uitpakken, zocht de gemeente een bedrijf dat binnen de gemeentegrenzen bouwt. Den Doorn en Meijs was tegelijkertijd samen met Willy Naessens op zoek naar een proefproject in de vorm van nieuwbouw. ,,Als installateur hebben we al eerder met de nieuwe regels gewerkt, onder andere in een gezamenlijk project met Willy Naessens”, vertelt Tjerk van Opzeeland van Den Doorn en Meijs. ,,Aangezien we nu voor onszelf bouwen én hierbij alle installatiewerk voor eigen rekening nemen, ervaren we bovendien hoe de nieuwe regels werken voor een opdrachtgever. Dit kunnen we straks delen met onze klanten.”

"Aangezien we nu voor onszelf bouwen, ervaren we wat de nieuwe regels betekenen voor aannemer én opdrachtgever"

Tjerk van Opzeeland, Den Doorn en Meijs

Gedurende het hele proces hebben alle partijen nauw contact. ,,Zo kijken wij mee in de systemen van kwaliteitsborger Plangarant. Om inzicht te krijgen hoe de kwaliteitsborger werkt en wat dit voor ons inhoudt”, aldus Wil Remeijsen, bouwinspecteur bij de gemeente Altena.

Prettige samenwerking

Van Opzeeland: ,,Het is een fijne samenwerking, waar we allemaal veel van leren. Waar wij en onze toekomstige opdrachtgevers veel profijt van hebben. Bovendien is het prettig om samen te werken met Willy Naessens. Omdat we elkaar goed kennen, al in de praktijk hebben geoefend, maar ook omdat onze manier van werken, prefab en conceptmatig, zo goed overeenkomen.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Willy Naessens. Meer info: willynaessens.nl