Nieuws Bouw

Zorg over toenemend tekort aan bouwpersoneel blijft groeien

Overijssel maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan bouwpersoneel. Waar het aantal vacatures in 2016 nog op 500 lag, is dat de afgelopen jaren gestegen tot 1400 niet ingevulde banen. Gedeputeerde Eddy van Hijum ziet dat arbeidsmigranten hard nodig zijn, maar waarschuwt bedrijven door het hele land. „Staar je niet blind op die kortetermijnoplossing.”

Arjan te Bogt | Foto: ANP 13 mei 2019

Zorg over groeiend tekort aan bouwpersoneel blijft groeien

Uit een enquête van het UWV onder Nederlandse werkgevers in de bouw blijkt dat 58 procent van de vacatures moeilijk vervulbaar is, schrijft de Stentor. Dit is een groter deel dan in andere sectoren. Volgens het UWV bestaat er een grote behoefte aan personeel over de hele breedte: vakmensen, middenkader en hoger personeel. Daar kampen ook bedrijven in Overijssel. Eind 2018 stond het aantal openstaande bouwvacatures op 1400. En dat terwijl het aantal huishoudens in de provincie, en daarmee de vraag naar woningen, blijft stijgen: in 2030 zijn er in Overijssel naar verwachting 6 procent meer huishoudens dan in 2018.

Lees ook: Advies: Bouwvakker beter belonen als hij goed presteert

Instroom mensen uit andere sectoren

Een prognose van onderzoeksbureau Panteia laat zien dat de werkgelegenheid in de Overijsselse bouwsector tot 2022 jaarlijks met ongeveer een half procent blijft groeien. De instroom zal de komende twee jaar vooral bestaan uit mensen die in andere sectoren werkzaam zijn, maar daarna moet instroom uit opleidingen voor voldoende vakkrachten zorgen. Dat is een probleem, lieten directeuren van Twentse vakscholen in deze krant recent nog weten. Hoewel ze dit jaar meer aanmeldingen hebben dan voorgaande jaren, is dat nog lang niet voldoende om aan de stijgende vraag te voldoen.

Investeer in het aantrekkelijk maken van het beroep

Dat de instroom is opgedroogd in de afgelopen jaren, weet gedeputeerde Eddy van Hijum. En een blik werknemers lostrekken; dat kunnen zowel bedrijven als de overheid niet. „Was het maar zo simpel”, zegt de gedeputeerde. Hij ziet hoe aannemers een beroep moeten doen op arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Hoewel hij daar begrip voor heeft, vindt hij dat dit een kortetermijnoplossing moet blijven. Van Hijum: „Waar ik bang voor ben is dat die arbeidsmigrant afleidt van de noodzaak tot het investeren in vakmanschap. Dat zeg ik ook tegen bedrijven; staar je niet blind op de kortetermijnoplossing. Investeer in het aantrekkelijk maken van het beroep, het binden van jongeren en omarmen van mensen uit andere sectoren die graag voor je willen werken. Dat zal echt van bedrijven zelf moeten komen.”

Lees ook: Schreeuwend personeelstekort als nieuw probleem in de bouw

Vakmensen zijn onmisbaar

Vakmensen zijn onmisbaar voor de economie en samenleving, zegt Van Hijum. Het tekort aan personeel baart hem dan ook zorgen. „De krapte speelt in meer sectoren, maar voor de bouw geldt in het bijzonder dat de vraag naar woningen groeit. Er liggen opgaven op het gebied van infrastructuur, de energietransitie en asbestverwijdering. We hebben ambities, maar het tempo wordt geremd door de krapte in de sector.”

8 miljoen euro

De belangrijkste rol is weggelegd voor bedrijven zelf, de provincie ondersteunt onderwijsinstellingen bij het maken van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het samenwerken met bedrijven. Verder draagt Overijssel middels subsidies bij aan projecten die moeten zorgen dat er op een bouwplaats met minder mensen meer gedaan kan worden en wordt geïnvesteerd in omscholing van werklozen en het opleiden van nieuwe vakkrachten. Aan het Twents Fonds voor Vakmanschap is daarom 8 miljoen euro toegezegd.