Nieuws Actueel

Belangenverenigingen: Klimaatplannen realistisch, maar ruimte voor verbetering

"Het kabinet kiest met zijn klimaatplannen voor 'een meer realistische en betaalbare aanpak', zegt de RAI Vereniging, de belangenorganisatie voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met mobiliteit. Branchevereniging BOVAG zegt ook dat het klimaatplan getuigt van realisme.

De Ondernemer | Foto: ANP 28 juni 2019

Bijtelling elektrische auto

Vrijdagmiddag bracht het kabinet het klimaatakkoord naar buiten. Daarin staan een serie maatregelen die nodig zijn om het klimaatdoel van 2030 te halen. Dat doel, 49 procent minder CO2 uitstoot, is afgesproken in de klimaatdoelen van Parijs.

Dat verhogingen van de bpm (belasting bij aankoop nieuwe auto of motor) en van de motorrijtuigenbelasting van de baan zijn, noemt BOVAG een belangrijk uitgangspunt. Verder is de vereniging blij dat er gewaakt wordt voor te veel stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden en dat het taboe op rekeningrijden van tafel is.

Wat BOVAG positief stemt, is dat er gekozen is voor realisme, aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG. 'Het kabinet heeft gekeken naar de politieke realiteit en praktische uitvoerbaarheid, en had ook oog voor onnodige marktverstoring, zoals BOVAG ook steevast bepleit.'

Volgens de RAI Vereniging ontstaat er een 'meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen'.

Lees ook: Klimaatondernemer: neem meer verantwoordelijkheid voor energieverbruik

Bijtelling elektrische auto's (EV's)

Waar BOVAG en RAI niet over te spreken zijn, is dat het kabinet het plan heeft opgevat volgend jaar al de bijtelling voor EV’s te verhogen. 'Op zich kunnen we begrip opbrengen voor het stapsgewijs verhogen van de bijtelling op EV’s, maar dan pas vanaf 2021, als Autobrief III (wetgeving op autobelasting, red.) ingaat. Dan heeft de branche voldoende tijd om zich daar op voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen', aldus BOVAG.

Vingers van de knoppen

Met de mogelijkheid voor het kabinet om de fiscale regels ieder jaar aan te passen wordt de autobranche hard geraakt, denkt de RAI Vereniging. De vele bedrijven die momenteel investeren om hun wagenpark te verduurzamen worden er de dupe van, evenals de meer dan 10.000 automobilisten die nu al een elektrische auto voor 2020 hebben besteld. 'Het is overigens ook de vraag hoe zowel de Tweede als de Eerste Kamer en de Raad van State zullen oordelen over dit besluit. Wij zullen samen met onze partners optrekken en het laatste woord hierover is nog niet gesproken.'

Waterstof

RAI Vereniging is blij dat het kabinet vol inzet op de stimulering van waterstof. Dat heeft veel potentie om CO2 terug te dringen en is een van de belangrijkste pijlers in onze energietransitie. Komende jaren wordt daarom ingezet op uitbreiding van de laadinfrastructuur tot 50 stations in 2025. Kansrijke innovatieve auto’s die zich in de markt moeten bewijzen, zoals waterstof-elektrische auto’s, behouden bovendien komende jaren bepaalde extra fiscale voordelen.