Nieuws Actueel

Brabantse ‘koolstofboer’ haalt CO2 uit de lucht

De opslag van CO2 is voor het nieuwe kabinet een speerpunt bij het tegengaan van opwarming van de aarde. Boeren kunnen daarbij een handje helpen. Akkerbouwer Dingeman Burgers is al aan de slag volgens het AD.

Annemieke van Dongen 11 oktober 2017

Vergelijk het met het aanplanten van een bos om de broeikasgasuitstoot van vliegreizen te compenseren, wat Dingeman Burgers op zijn akkers doet. De meeste akkers liggen in de winter braak. Die van Burgers zijn grotendeels groen. Nadat de uien waren gerooid, heeft de West-Brabantse akkerbouwer er mengsels van klaver, vlas, zonnebloemen en bonen gezaaid. Maar niet om straks te oogsten, legt hij uit: ,,In het voorjaar werk ik ze in de grond. De CO2 die in de bladeren zit, wordt zo opgeslagen in de aarde.’’

Burgers is zijn tijd vooruit. Achter de schermen zijn in Den Haag en Brussel plannen in de maak om boeren deel van de oplossing te laten zijn om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Afvangen CO2

De land- en bosbouw zijn de enige sectoren die in staat zijn om CO2 af te vangen, zegt Roel Clement van boerenbond ZLTO. ,,Andere branches kunnen alleen hun CO2-uitstoot verminderen. Wij kunnen het daadwerkelijk uit de lucht halen, door het op te slaan in gewassen en bodems.’’

Hoewel Dingeman Burgers nu nog enkele duizenden euro’s per jaar toelegt op het project, gaat het in de toekomst mogelijk geld opleveren. In Oostenrijk gebeurt dat al. Daar kunnen boeren 35 euro verdienen per ton CO2 die ze voor vijf jaar opslaan. Dat geld komt van andere bedrijven die er hun eigen uitstoot mee compenseren, aldus Clement. ,,KLM laat nu ver weg bossen aanplanten. Het zou ook onze akkerbouwers kunnen stimuleren CO2 op te slaan.’’

Die opslag werkt via een natuurlijk proces: om te groeien zetten planten CO2 via fotosynthese om in zuurstof en koolstof. Een deel van die koolstof komt weer als CO2 in de lucht na de oogst en verwerking in producten, meent Clement. ,,Door planten of gewasresten om te ploegen, stop je koolstof en CO2 in de bodem.’’

Organische groenbemester

Daar heeft de boer zelf ook voordeel van: de planten fungeren als organische groenbemester. Die maakt de bodem gezonder. Dat is exact de reden waarom Burgers er ooit mee begon. ,,We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Door meer organische stof in de bodem te brengen, neemt die beter water op.’’

Dankzij die sponswerking staan zijn akkers nu na een flinke plensbui niet meer zo gauw onder water. Ook voedingsstoffen uit mest spoelen minder snel weg: beter voor de vruchtbaarheid van zijn grond én voor het milieu. Ook het bodemleven floreert, zegt Burgers. ,,Ik zie weer meer wormen en insecten. Die fungeren als natuurlijke vijand, waardoor ik minder last heb van ziektes en plagen die mijn oogst bedreigen.’’

Koolstofboeren

Koolstofboeren zouden jaarlijks 1 miljoen ton CO2 kunnen ‘wegvangen’, becijferden onderzoekers. Een half procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland, legt Peter Kuikman van Wageningen Research uit. Een druppel op een gloeiende plaat? ,,Als alle Nederlanders een zuinigere koelkast kopen, is dat ook een druppel. Samen vormen al die druppels een glas water. Het klimaatprobleem valt niet simpel op te lossen door één kraantje dicht te draaien.’’

KLM laat nu ver weg bossen aanplanten. Onze boeren kunnen ook CO2 opslaan.

Roel Clement, ZLTO