Nieuws Actueel

'Buurman' wil sloop hal Kruidvat

Wemu Beheer BV, eigenaar van een tiental panden op bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland in Heteren, wil dat de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Kruidvat op dat terrein wordt stilgelegd en vervolgens weer wordt afgebroken. Dit bericht de Gelderlander zaterdag.

Lex Halsema 7 maart 2016

Kruidvat Sloop

Die eis, ingediend tegen A.S. Watson, de eigenaar van Kruidvat, stond gisteren in kort geding centraal voor de rechtbank in Arnhem. Ook wil Wemu een dwangsom van drie miljoen euro om sloop af te dwingen. Wemu is het bedrijf van Richard Mulder uit Heelsum. Volgens hem is de nieuwbouw van het distributiecentrum in strijd met de door de gemeente Overbetuwe vastgelegde regels voor dat deel van de Poort van Midden Gelderland. Mulders advocaat omschreef zijn cliënt als eigenaar van een éénmans metaalbedrijf die grond en panden op Poort van Midden Gelderland bezit als pensioenvoorziening. Een gok die de Heelsumer durfde te nemen, omdat de gemeente Overbetuwe het betreffende deel van het bedrijventerrein als zone aanwees waar alleen ruimte is voor hoogwaardige kantoorpanden. Ook gelden er strenge normen waaraan de kantoorpanden bouwtechnisch moeten voldoen als ze aan de randen van het terrein staan en zodoende het 'visitekaartje' van de Poort van Midden Gelderland vormen. Mulder ging er om die reden vanuit dat zijn investering in Heteren waardevast zou zijn.

Nieuw centrumA.S. Watson, eigenaar van Kruidvat, heeft al een distributiecentrum aan de noordkant van Poort van Midden Gelderland en is nu aan de zuidkant, tegenover de panden van Mulder, een nieuw centrum aan het bouwen. Mulder ziet dat gebouw, maar ook de functie, als niet hoogwaardig en ronduit schadelijk voor zijn eigen panden. Die zouden door de komst van Kruidvat en de met een distributiecentrum samenhangende vrachtverkeeroverlast onverhuurbaar worden.

Watson en de gemeente Overbetuwe vinden dat het nieuwe distributiecentrum, dat in mei klaar moet zijn, wel aan alle ter plekke geldende regels voldoet. Ook de bezwarencommissie van de gemeente Overbetuwe meent dat de nieuwbouw aan alle eisen voldoet. In april vorig jaar bekrachtigde de bestuursrechter die mening. De advocaat van Watson meende dan ook dat er van stilleggen en sloop geen sprake kan zijn.

Mulder probeert via een kortgeding bij de civiele rechter alsnog zijn gelijk te halen. De rechtbank doet komende vrijdag uitspraak.