Nieuws Actueel

Café Onder de Linden bij bezwarencommissie

Zowel de uitbater van café Onder de Linden in Wageningen als omwonenden zijn naar de gemeentelijke bezwarencommissie gestapt. Beide partijen hebben bedenkingen tegen het besluit van burgemeester en wethouders om de overlast van het etablissement aan de Haagsteeg te beperken. Dit bericht De Gelderlander vrijdag.

Van onze redactie 26 februari 2016

Bier Cafe

De bezwarencommissie heeft eerder deze week de bezwaren van beide partijen aangehoord. Die gaan over de sluitingstijden van het café en de boete als er overtredingen zijn. De commissie bestudeert op dit moment de bezwaren en het collegebesluit. Naar verwachting geeft de commissie binnen enkele weken een advies over deze zaak.

MaatregelIn december verordonneerde burgemeester Geert van Rumund dat Onder de Linden zijn terras voortaan om negen uur 's avonds moet sluiten. Als het etablissement geluidwerende maatregelen zou nemen, zou het terras tot elf uur open mogen zijn. Hij voegde eraan toe dat er maximaal 88 bezoekers tegelijk het terras mogen bevolken.

De maatregel was een uitvloeisel van klachten van een aantal omwonenden. Dit betrof met name geluidsoverlast door stemgeluiden van de terrasgangers. Het café ligt aan de rand van een woonwijk en de afstand tussen het terras en de dichtstbijzijnde huizen bedraagt 15 meter.

Tevens moest de eigenaar ervoor zorgen dat er niet meer dan 76 decibel geluid uit het café komt. Bij overschrijding van deze grens wacht hem een dwangsom van 2.000 euro per overtreding.

In de praktijk heeft dit al geleid tot het schrappen van grote feesten met livemuziek.

Het café ligt aan de rand van een woonwijk en de afstand tussen het terras en de huizen bedraagt 15 meter