Nieuws Actueel

Column Vonhof: 'Te vaak is het mkb nog kind van de rekening'

Mkb-ondernemers horen de waardering en het beleid te krijgen, dat ze verdienen. Jacco Vonhof, de nieuwe voorzitter van MKB- Nederland, schrijft er over in zijn eerste column voor De Ondernemer.

Jacco Vonhof | Foto: ANP 13 november 2018

Jacco Vonhof MKB Nederland 1

Iedereen kent in zijn omgeving wel een ondernemer. De buurman, je oom of tante, een goede vriendin, je vader of moeder. De slijter waar je je favoriete drankje haalt, de garage die je auto weer aan de praat heeft gekregen, de installateur die de zonnepanelen op je dak heeft aangelegd. Wat veel mensen niet zien of wel eens vergeten, is dat al die mkb-ondernemers ondernemen voor eigen rekening en risico. We zien het als ze succesvol zijn, maar als het moeilijk gaat - en vrijwel elke onder-nemer gaat ooit in zijn carriere wel eens langs het randje van de afgrond - dan lijden ze in stilte. En is er vaak niemand om ze dan overeind te houden. We vinden het met elkaar heel vanzelfsprekend dat die ondernemers er zijn. En dat vinden die ondernemers zelf eigenlijk ook. Voor een ondernemer is het de normaalste zaak dat hij of zij zich keihard inzet voor het bedrijf, de medewerkers en de directe omgeving. Want geloof me, mkb-ondernemers doen 'het' niet alleen voor zichzelf, al geeft weinig zo veel voldoening als een idee of plan hebben dat vervolgens ook nog succesvol is. Ze zorgen voor banen, voor toegevoegde waarde, zijn als sponsor onmisbaar voor lokale sport- en culturele clubs, bedenken innovatieve oplossingen voor problemen in de samenleving en dragen bij op het gebied van klimaat, onderwijs en zorg. Het zijn onderwerpen die dicht op ondernemers staan. Want wij ondernemers zijn immers gewoon mensen. Ook wij hebben ouders die zorg nodig hebben en kinderen die naar school gaan.

Zelfbewustzijn

Sinds mijn aantreden als voorzitter van MKB-Nederland is mij veelvuldig gevraagd wat mijn prioriteiten voor de komende jaren zijn. Ik heb een hele lijst, want er valt voor ondernemers nog genoeg te verbeteren. Waar ik in elk geval óók op inzet, is meer zelf- bewustzijn. Want wij mkb-ondernemers zijn met elkaar de grootste en dat moeten we uitstralen. Trots op zijn. Wij doen niet onder voor de grote ondernemingen waarover het de laatste tijd zoveel gaat. Het gaat ook niet over klein tegen groot, want we hebben elkaar nodig en zijn allebei onmisbaar voor de economie. Maar de basis van onze economie, van het ondernemerschap, dat zijn wij. Mkb-ondernemers behoren daarom de waardering én het beleid te krijgen dat ze verdienen. Aan die waardering ontbreekt het meestal niet, maar wel nog aan dat beleid. Te vaak is het mkb nog de makkelijke melkkoe of het kind van de rekening, omdat bij nieuwe wet- en regelgeving onvoldoende is stilgestaan bij de vraag welke impact die zou hebben op de praktijk van kleine bedrijven. Ik hoef alleen maar de privacywetgeving en de loondoorbetaling bij ziekte te noemen en u begrijpt wat ik bedoel. Rutte III heeft de ambitie het mkb-vriendelijkste kabinet te worden. Het heeft nog drie jaar de tijd om dat waar te maken. Ik zal me daar te pas en te onpas tegenaan bemoeien. We staan in Nederland voor grote opgaven. Op de arbeidsmarkt, met het klimaat, in de zorg en het onderwijs. Opgaven die ons allemaal aangaan. Ondernemers kunnen en willen op al die fronten hun bijdrage leveren. Maar het geld dat daarvoor nodig is, moet wel eerst worden verdiend. En dat gebeurt in bedrijven, door ondernemers en hun medewerkers samen. Die moeten in staat worden gesteld te doen waar ze goed in zijn en winst te maken. Zodat ze die winst weer kunnen investeren in alles wat wij belangrijk vinden.

Ondernemerschap vieren

Meer ruimte, trots en waardering dus voor het zelfstandig ondernemerschap. Daar sta ik voor. We moeten dat ondernemerschap vieren. Te beginnen op vrijdag 16 november aanstaande, de Dag van de Ondernemer. Die dag heeft MKB-Nederland drie jaar geleden in het leven geroepen om al die vele duizenden hardwerkende mkb- ondernemers te bedanken voor hun lef en doorzettingsvermogen. Iedere derde donderdag van november worden die ondernemende buurvrouw, oom, vriend of moeder in het zonnetje gezet. Door Kamerleden, ministers, Europarlementariërs, burgemeesters en wethouders en nog vele anderen. Ik wil u vragen dat zelf ook te doen via www.DagvandeOndernemer.nl. Geef een ondernemer in uw omgeving de waardering die hij of zij verdient. En vier het ondernemerschap!