Nieuws Actueel

Column Jacco Vonhof: 'Doorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper'

Lobbyen vergt doorgaans een lange adem. Onze inzet om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor ondernemers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken, is daar een goed voorbeeld van. Dat stelt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, in zijn maandelijkse column op De Ondernemer.

JACCO VONHOF | FOTO: PHIL NIJHUIS 14 januari 2019

Jacco Vonhof column

Ik weet uit ervaring hoe zwaar de lasten en risico’s van de loondoorbetaling op de schouders van ondernemers drukken. En hoe onzeker de situatie is als iemand in je bedrijf langdurig uitvalt. Kan ik in de tussentijd iemand anders aannemen? Hoe zorg ik ervoor dat het re-integratietraject dat ik verplicht moet uitstippelen, voldoet aan de eisen van het UWV? Want als het UWV na twee jaar ziekte constateert dat ik het niet goed heb gedaan – ook al heb ik keurig het advies van de bedrijfsarts opgevolgd - dan kan ik er nog een derde jaar loondoorbetaling als boete bovenop krijgen.

Ik heb het altijd wrang gevonden dat de bedrijven met het laagste verzuim – en dat zijn de kleine bedrijven, met afstand – feitelijk de grootste risico’s lopen. Een ondernemer met drie mensen kan het zich eigenlijk niet permitteren om zich níet te verzekeren. Want dan kan één langdurig verzuimgeval zijn faillissement inluiden. En diezelfde ondernemer heeft ook niet de deskundigheid in huis om die re-integratie zelf op te pakken. Niet voor niets is de overgrote meerderheid van de mkb-bedrijven dus verzekerd.

Lees ook: Jacco Vonhof: 'Foute regels zitten mkb-bedrijven dwars'

Het voelt daarom goed dat we nu eindelijk – na jaren van lobby – een belangrijke stap voorwaarts hebben kunnen zetten. Met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars zijn we tot een pakket maatregelen gekomen, waarmee de risico’s voor mkb-bedrijven aanzienlijk worden beperkt en zij een financiële tegemoetkoming krijgen van de overheid. De minister trekt daar met ingang van 2021 450 miljoen euro per jaar voor uit. De verzekeraars gaan de komende tijd aan de slag met een nieuwe polis, waarbij professionals de ondernemer veel uit handen nemen en de verzekeraar het risico op zo’n UWV- boete overpakt.

Hoe tevreden ik er nu ook mee ben, dit pakket is wat mij betreft nog niet het eindstation. Ik vind bijvoorbeeld nog steeds dat de verantwoordelijkheden voor mkb-bedrijven verder terug moeten worden gebracht. Maar binnen het huidige stelsel was dit het hoogst haalbare. Zo reëel moeten we zijn. En het is een complex dossier. Het laatste dat we willen, is dat het verzuim weer zou gaan oplopen.

Lees ook: Column Vonhof: 'WAB maakt werk duurder en moeilijker te organiseren'

We gaan de komende tijd dus volop aan de slag met de uitvoering van de plannen. Uiteindelijk telt natuurlijk straks het resultaat in de praktijk. Wij zullen de vinger aan de pols houden, en met de minister blijven nagaan wat ondernemers helpt.

Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland

P.S. Ondertussen loopt onze campagne tegen onderdelen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans – waarover ik vorige maand schreef – gewoon door. Want ik begon er niet voor niets mee: lobbyen vergt een lange adem.