Nieuws Actueel

Compensatie MKB'ers is nog steeds niet zeker

Na jaren soebatten hebben de meeste banken ingestemd met een compensatieregeling voor MKB’ers met rentederivaten. Maar de bank die de meeste derivaten verkocht, Rabobank, doet niet mee, schrijft Het Parool.

Jan Kleinnijenhuis 6 juli 2016

Dijsselbloem 12

Hoe zat het ook alweer met de derivaten? Derivaten, ook wel renteswaps genoemd, zijn op grote schaal verkocht in de jaren voor de financiële crisis van 2008. Banken verkochten derivaten veelal als bescherming tegen een stijgende rente, maar sinds 2008 is de rente juist fors gedaald. De derivaten kwamen als molenstenen om MKB-ondernemers te hangen, waaronder veel boeren, tuinders en binnenvaartschippers. De ondernemers moesten verplicht bijstorten om de negatieve waarde te compenseren, of kregen te maken met een sterk verhoogde rente omdat de bank ze als minder kredietwaardig bestempelde. Talloze zijn failliet gegaan, alhoewel niet is aan te tonen dat dit kwam door de economische crisis of door deze bankproducten. Al snel kwamen de eerste klachten: de producten zouden veel te ingewikkeld zijn voor MKB’ers, en bovendien hebben banken hun klanten in veel gevallen onvoldoende voorgelicht over de mogelijke gevolgen. In opdracht van de Autoriteit Financiële Markten gingen banken zelf kijken of zij goed hebben gehandeld bij de verkoop van de derivaten. Dat onderzoek liep in de soep omdat de AFM niet opgewassen bleek tegen de banken. Onder druk van de politiek is er een geschillencommissie gekomen die gisteren een principeregeling presenteerde.Wat kunnen MKB’ers ervan verwachten?Onder de regeling hoeft niet elke klant individueel te bewijzen dat de voorlichting van de bank onvoldoende is geweest. In principe hebben klanten aan wie ongeschikte derivaten zijn verkocht, recht op een schadevergoeding van ongeveer 20 procent van de betaalde en nog te betalen rente over de producten. Die vergoeding kan oplopen tot 100.000 euro per klant, maar er zijn uitzonderingen mogelijk waar hogere bedragen worden uitgekeerd. Dat gaat de banken flink extra geld kosten. ABN Amro liet weten 360 miljoen euro extra te reserveren, bovenop de eerdere 121 miljoen, om de schade te kunnen compenseren. Als alle banken meedoen met de dinsdag aangekondigde collectieve compensatieregeling, kost hen dat gezamenlijk ‘zeker meer dan 1 miljard euro’, aldus de commissie van experts die de nieuwe schaderegeling ontworpen heeft. Niet alle banken doen dus mee?Nee, Rabobank en Deutsche Bank ‘beraden zich nog’, zoals ze zelf zeggen. Dit ondanks de forse druk die op hen is uitgeoefend om met alle banken gezamenlijk een streep te zetten onder dit ‘onverkwikkelijke dossier’, aldus minister Dijsselbloem van Financiën. Die stak zijn irritatie over de aarzeling van Rabobank niet onder stoelen of banken, maar kan de bank niet dwingen mee te doen met de regeling. Rabobank en Deutsche Bank zijn samen goed voor grofweg de helft van alle probleemderivaten, waarbij de Utrechtse coöperatie de grootste verkoper is geweest. Een woordvoerder van Rabo laat weten dat de bank er weinig voor voelt om aan te haken bij de regeling. "Wij willen alle klanten die schade hebbengeleden natuurlijk vergoeden. Maar onder deze regeling krijg je geld, of je nu schade hebt of niet." Daarnaast vindt de Rabobank dat de commissie de schade verkeerd berekent, en daar te veel ruimte over laat, zodat het opnieuw zal leiden tot onenigheid tussen klanten en de banken. De deur is nog niet helemaal dicht: "Binnenkort komen we met een definitief standpunt over deze nieuwe regeling", zegt de Rabo-woordvoerder. Wat minister Dijsselbloem betreft kan daar maar één standpunt uit voortkomen: "Ik roep hen op zo snel mogelijk alsnog het kader te onderschrijven."Gerelateerde artikelenMKB bloedt door magere derivatendeal'MKB'ers hebben recht op compensatie renteswaps'