Nieuws Data

Onderzoek: na invoering AVG nauwelijks meer oog voor privacy en databeveiliging

‘Privacy en dataveiligheid’ staat nog nét in de top tien op de ranglijst van belangrijkste beleidsthema’s voor HR-professionals in 2019. Vorig jaar was dit nog de nummer één prioriteit vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR Trends 2019-2020’ van AFAS Software, Berenschot en Performa dat vandaag op het HR Trendcongres gepresenteerd wordt.

Redactie De Ondernemer / MVO 23 mei 2019

Avg wetgeving

Naar verwachting zakt het thema ‘privacy en databeveiliging’ op korte termijn definitief uit de top tien naar de twaalfde plek in 2020, zo blijkt uit het onderzoek waarvoor bijna tweeduizend Nederlandse HR-professionals zijn ondervraagd.

“Dit is zeer opvallend, zeker omdat digitalisering de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen”, vertelt Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. “Het lijkt erop dat de invoering van de AVG voor veel bedrijven ‘een moetje’ was en dat het belang van databescherming uit het oog is verloren.”

Hij spreekt over een “gevaarlijke trend, aangezien de AVG niet eenmalig was en cyberaanvallen op gevoelige data een reële bedreiging zijn en blijven”.

Bang voor datalek door eigen medewerkers

Ondanks de lage score op de prioriteitenlijst is de HR-professional niet zorgeloos; 17 procent maakt zich nog veel zorgen over de kwetsbaarheid van de eigen organisatie. Hierbij is de angst voor het ontstaan van een datalek door toedoen van de eigen medewerkers (81 procent) het grootst.
Gevolgd door de vrees dat de eigen organisatie niet over voldoende relevante kennis en expertise beschikt (55 procent) en een mogelijke controle op de naleving van de AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens (51 procent). ​

Lees ook: AVG: zo gaan deze 10 grote bedrijven om met privacy van hun klanten

Weinig aandacht voor impact digitalisering

Buiten de top tien valt de ‘impact van robotisering/digitalisering op het personeelsbeleid’. Dit thema stijgt naar verwachting volgend jaar op de HR-ranglijst, zij het minimaal, van de veertiende naar de elfde plaats. Het overgrote deel (47 procent) van de respondenten erkent wel dat technologische ontwikkelingen momenteel grote veranderingen teweegbrengen in het productieproces, producten of diensten.
Nog eens43 procent denkt dat technologische ontwikkelingen kleine veranderingen veroorzaken op de werkvloer. “Organisaties hebben hierdoor echt andere medewerkers nodig, of het nu via werving of bijscholing gebeurt. Dit bewijst maar weer dat organisaties de impact hiervan onderschatten”, zegt Britt Breure, HR-manager bij AFAS Software.
“Digitalisering zou niet alleen een puntje op de agenda moeten zijn, maar door de gehele organisatie gevoeld moeten worden als een onmisbare basis om een goed HR-beleid mee te kunnen voeren.”

Lees ook: Waarom wereldspelers om de gunst strijden van dit Nederlandse cybersecurity-bedrijf

Invloed technologie op medewerkers niet helder voor ogen

Acht op de tien respondenten geeft aan dat het voor HR inzichtelijk is wat de technologische ontwikkelingen binnen nu en twee jaar voor functies en banen binnen de organisatie gaan betekenen. Maar voor het overgrote deel (61 procent) van de respondenten is dit echter slechts in algemene zin. Slechts twintig procent heeft ook een beeld wat dit concreet betekent qua mogelijke impact op bezetting, competenties, werving, scholingsbehoefte en werkprocessen.
Met name voor de HR-professional in de overheidssector is nog veel onduidelijk. Deze sector heeft met vijftien procent samen met de collectieve sector (twaalf procent) het minst concreet voor ogen wat de veranderingen betekenen voor het personeel. Voor de overige sectoren is dit inzichtelijker, met 20 tot 26 procent.

Het jaarlijks terugkerend HR-trendonderzoek is in februari-maart 2019 gehouden onder 1949 HR-professionals in Nederland. Het onderzoek is een initiatief van Performa Uitgeverij uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, met ondersteuning van AFAS Software. ‘HR Trends’ is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.