Nieuws Data

Dit is waarom er voor een volledig openbaar UBO-register wordt gepleit

Maak het UBO-register volledig openbaar. Dat zegt de onafhankelijke stichting Open State Foundation (OSF). Het UBO-register, dat sinds januari van dit jaar bestaat, bevat de gegevens van belanghebbenden in bedrijven. Door het voor iedereen inzichtelijk te maken, kan er volgens het OSF gericht worden opgetreden in de strijd tegen witwassen, belastingontduiking, fraude, corruptie en terrorismefinanciering. Het is echter een wens waar niet iedereen het mee eens is.

Van onze redactie 28 september 2020

Data UBO privacy

Foto: ANP

Dit is het UBO-register

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ oftewel: ‘uiteindelijke belanghebbende’. Dit is de persoon die de eigenaar is of de zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging, met een belang vanaf 25 procent en/of stemrecht vanaf 25 procent. Dan kom je vaak bij familiebedrijven uit. Het UBO-register is sinds 10 januari in alle EU-lidstaten van kracht en volledig toegankelijk voor overheids- en opsporingsdiensten. Voor iedereen toegankelijk zijn reeds de voornaam en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonstaat van de eigenaar. Ook de aard en omvang van het belang in het bedrijf is openbaar.

,,Een open UBO-register is goed voor het ondernemersklimaat", verzekert het OSF, dat wil bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee een controleerbare en vitale democratie. ,,Je kunt gemakkelijk zien met wie je zaken doet. Daarmee wordt de kans om in een ongezonde constructie terecht te komen kleiner. Dat veel bedrijven door de coronacrisis in de gevarenzone zijn beland, onderstreept de noodzaak hiervan. Ook leidt het tot een verbeterd investeringsklimaat: investeerders zijn eerder geneigd geld op tafel te leggen als ze kunnen verifiëren met welke partij ze in zee gaan en wat voor geschiedenis die heeft."

'Startups en mkb-ondernemers kunnen van gelijker speelveld profiteren'

Verborgen eigendomsstructuren worden volgens het OSF inzichtelijk, net zoals ondoorzichtige deals en ‘handjeklap’ rondom lucratieve contracten. ,,Projecten kunnen eveneens worden blootgelegd. Zo ontstaat er een gelijker speelveld waarvan vooral startups en mkb-ondernemers profiteren in de concurrentie met grotere bedrijven. Kortom, in een open klimaat zijn de deals eerlijker en de risico’s kleiner. Vandaar dat wereldwijd vele banken en bedrijven de openheid van UBO-registers toejuichen."

Lees ook: Jacco Vonhof: 'Regelgeving bescherming persoonsgegevens slaat soms door'

Via trustkantoren en andere constructies wordt er via Nederland jaarlijks 22 miljard euro aan belasting omzeild, laat het OSF optekenen. ,,Dat maakt Nederland een doorsluisland voor internationale geldstromen en daardoor lopen we miljarden aan belastinginkomsten mis. In internationaal verband wordt Nederland steeds vaker gekwalificeerd als belastingparadijs en verschijnt op zwarte lijsten, samen met Malta en Cyprus. Nederland heeft een kans deze reputatie af te schudden door een open UBO-register te implementeren. Hiermee zijn onderzoeksjournalisten, ondernemers en publieke watchdogs tevens in staat om structureel kwaadwillige constructies bloot te leggen."

"Het UBO-register is een ondeugdelijk middel, waardoor de privacy en veiligheid van degenen die in het register worden opgenomen voor niets op het spel worden gezet"

Standpunt MKB-Nederland en VNO-NCW

Bescherming van privacy opgevoerd ter verdediging

,,Ter verdediging van een open UBO-register wordt bescherming van privacy opgevoerd. Maar in een land als het Verenigd Koninkrijk, toch ook bekend als business-friendly, is het UBO-register wel geheel openbaar. Er is tot op heden nog geen enkel bewijs voor het argument dat kwaadwillenden bij een openbaar register vrij spel krijgen om vermogenden op te sporen. En mochten ze écht naar deze informatie op zoek zijn, dan vinden ze heus wel andere manieren om hierachter te komen."

Nederland heeft zijn UBO-register ondergebracht bij de Kamer van Koophandel. ,,Maar die sluit het UBO-register af en geeft alleen toegang na betaling en uitsluitend voor individuele zoekacties. Het is daarmee onmogelijk voor journalisten, ondernemers en organisaties te zoeken op personen en patronen door middel van data-analyse. Onderzoek wordt op deze manier onmogelijk gemaakt."

Tegengeluid van MKB-Nederland en VNO-NCW

Snel nadat het UBO-register van kracht werd, kwamen MKB-Nederland en VNO-NCW al met een tegengeluid ,,Het kabinet moet meer doen om de privacy van eigenaren van familiebedrijven te beschermen.'' Ze deden een voorstel om misbruik van gegevens te voorkomen: ,,Het kan bijvoorbeeld worden geregeld dat bedrijfseigenaren een melding krijgen als er in hun gegevens wordt gezocht en het kan makkelijker worden gemaakt om je gegevens af te schermen als dat nodig is.''

Beter nog: niet afscherming bieden op verzoek, maar bij voorbaat. ,,Het UBO-register is een ondeugdelijk middel, waardoor de privacy en veiligheid van degenen die in het register worden opgenomen voor niets op het spel worden gezet.''

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.