Nieuws Data

Privacygevoelige gegevens van ondernemers liggen straks op straat

Na de AVG volgt in januari 2020 de UBO-registratie. En het gekke is: waar de een de privacy moet beschermen, lijkt de ander die juist te grabbel te gooien, al zegt de overheid van niet. Wat hangt ondernemers boven het hoofd?

Noël Ummels | Foto: Remko de Waal/ANP 22 mei 2019

Wiebes Grapperhaus

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ oftewel: ‘uiteindelijke belanghebbende’. Dit is de persoon die de eigenaar is of de zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging, met een belang vanaf 25 procent en/of stemrecht vanaf 25 procent. Dan kom je vaak bij familiebedrijven uit. De aanstaande UBO-registratie is zeker niet bedoeld om ondernemers publiekelijk in de vitrine te zetten, ze is bedoeld om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Maar is het niet schieten met een kanon op een mug?

De eigenaarsgegevens worden opgenomen in het UBO-register, dat op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht moet zijn. Dit wordt volledig toegankelijk voor overheids- en opsporingsdiensten. Voor iedereen toegankelijk zijn de voornaam en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het belang in het bedrijf. Ondanks al die openheid stelt de Rijksoverheid dat de UBO-registratie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MKB-Nederland en VNO-NCW hebben daar hun twijfels bij. Vandaag hebben ze een rondetafelgesprek over de UBO-registratie met de Tweede Kamer.

Gegevens afschermen

,,Het kabinet moet meer doen om de privacy van eigenaren van familiebedrijven te beschermen.'' Dat is alvast het gezamenlijke standpunt van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ze doen een voorstel om misbruik van gegevens te voorkomen: ,,Het kan bijvoorbeeld worden geregeld dat bedrijfseigenaren een melding krijgen als er in hun gegevens wordt gezocht en het kan makkelijker worden gemaakt om je gegevens af te schermen als dat nodig is.'' Beter nog: niet afscherming bieden op verzoek, maar bij voorbaat. ,,Wij zijn ervoor dat niet wordt overgegaan tot het publiek toegankelijk maken van wat voor informatie uit het UBO-register dan ook, totdat de UBO daar toestemming voor geeft.''

In de zoektocht naar smeergeld, fraude en andere duistere geldstromen zou een verdere beperking van het bankgeheim natuurlijk helpen, net als meer informatie-uitwisseling tussen belastingdiensten. Dat is een stuk lastiger te realiseren, aangezien crimineel geld vaak uitwijkt naar schimmige belastingparadijzen. Al met al maakt het de UBO-registratie tot typsich zo'n geval dat de goeden lijden onder de slechten. In de woorden van de twee ondernemersorganisaties: ,,Het UBO-register is een ondeugdelijk middel, waardoor de privacy en veiligheid van degenen die in het register worden opgenomen voor niets op het spel worden gezet.''

Het UBO-register is een ondeugdelijk middel, dat de privacy en veiligheid van geregistreerden op het spel zet

MKB-Nederland en VNO-NCW