Nieuws Actueel

De eerste stappen voor een Beneluxschool zijn gezet

De vestiging van 'n internationale, middelbare 'BeNe-school' in het grensgebied is een ideaalbeeld van Frank Neefs, directeur van het Zwin College in Oostburg. De eerste gesprekken daarover zijn gevoerd.

Martijn de Koning | Foto: Camile Schelstraete 28 december 2016

Bene 6

Neefs sprak zijn ambities voor een 'school zonder grenzen' onlangs uit tijdens een discussieavond over de toekomst van het Zwin College, georganiseerd door het CDA Sluis. Hij pleit voor de komst van een middelbare school met vestigingen aan beide kanten van de grens. “Die bereidt dan voor op vervolgonderwijs in Nederland én in België, en ook op de arbeidsmarkt aan beide kanten van de grens. De geografische grens vormt nu soms nog een belemmering. Daar ben je dan meteen vanaf.”

Samenwerking

Neefs is in gesprek over de mogelijkheden met de gemeente Maldegem en de twee middelbare scholen in die plaats: het Maricolen en het Courtmans. De Maldegemse onderwijsschepen Marten De Jaeger reageerde tijdens de discussieavond enthousiast.

“Dit is een mooi moment om over samenwerking te praten, want ook bij ons is het onderwijsaanbod in beweging.” Dat gebeurt in Vlaanderen een stuk later dan in Nederland, gaf De Jaeger aan.

Vlaamse onderwijs

Hij temperde het enthousiasme waarmee Nederlanders wel eens naar het Vlaamse onderwijs wijzen. “Wij hebben in Maldegem twee kleine middelbare scholen. Dat lijkt mooi, maar daarmee lopen we simpelweg achter Nederland aan. Bij ons is het ieder voor zich, de bereidheid tot samenwerking is klein. Dat gaat ten koste van kwaliteit. Als ik dan zie met welke organisaties het Zwin College optrekt, en met hoeveel creativiteit hier gewerkt wordt aan de toekomst, dan kan ik alleen maar concluderen dat wij nog een lange weg te gaan hebben. Maar we zullen wel moeten, want de pot geld is ook bij ons een keer leeg, en bovendien begint bij ons de bevolking ook te krimpen.”

Uitwisselingsprogramma

De scholen in Oostburg en Maldegem werken overigens nu al met uitwisseling- en gezamenlijke programma's. “Die uitbreiden is een eerste stap", geeft Neefs aan. Dat zit verdere samenwerking met de andere Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen niet in de weg, benadrukt hij. “Integendeel. We zouden met z'n allen Vlaanderen moeten benaderen. Het Reynaertcollege zou kunnen samenwerken met Sint-Niklaas, en vanuit Terneuzen kan dan naar Zelzate gekeken worden.”

Financiën

Neefs heeft ook contact met het 'Benelux-centrum'. “Dat wil ons helpen met het zoeken naar financiën en kijkt mee welke regels en wetten ons belemmeren of juist kunnen helpen.” In januari komen de directeuren van de Maldegemse scholen weer naar Oostburg, onder meer om verder te praten over samenwerking.