Nieuws Actueel

Het gaat beter met de BV Zeeland

Frank Balkenende (PZC) 4 januari 2016

Zeelandbrug zeeland

Medio 2015 kwam het herstel van de Zeeuwse economie. Dit jaar blijft de groei beperkt, schrijft de PZC.

Je ziet Zeeuwse ondernemers weer lachen. Waren ze begin 2015 nog somber, halverwege het jaar kwam de langverwachte omslag: meer omzet. Alleen de arbeidsmarkt herstelt zich nog niet echt. Het aantal WW-uitkeringen loopt zelfs iets op.

ZwartkijkersRapporten van ING, ABN Amro en de Kamer van Koophandel reppen van herstel. Begin 2015 waren de Zeeuwse ondernemers nog de grootste zwartkijkers van het land. Ook qua omzetgroei bungelde Zeeland onderaan. Drie maanden later verschoof dat beeld. In Zeeland werd plotseling het economisch klimaat positiever beoordeeld dan in veel andere provincies.

Qua verwachte omzetgroei stond Zeeland pardoes nummer één. Zo'n 63 procent van de bedrijven voorspelde een stijgende omzet. Ook de exportcijfers waren gunstiger dan elders. Investeringen namen gestaag toe, het aantal vacatures bleef stijgen.

VerdubbelingDat beeld bleef ook in het laatste kwartaal overeind. Qua verwachte omzet en investeringen staat Zeeland (bijna) aan kop. Alleen de winsten kunnen (veel) beter.

De economische groei in Zeeland ging gelijk op met West-Brabant. In beide provincies was dat rond het landelijk gemiddelde van 2 procent. Een ruime verdubbeling ten opzichte van 2014. Volgend jaar loopt West-Brabant wel weg bij Zeeland. ING voorspelt 3,1 procent groei in West-Brabant. In 2016 komt Zeeland niet verder dan een plus van 1,9 procent. ING stelt dan ook vast dat Zeeland de landelijke groei niet kan bijbenen. De lage olieprijs en trends op de wereldmarkt spelen daarbij een rol.

HandelDe groei is onder meer te danken aan een stijgende export van de chemie en de voedingsindustrie, als ook de groeiende bedrijvigheid in de havens voor de bouw en onderhoud van windparken op zee. Vooral de agrofoodsector is ongevoelig voor de crisis gebleken, de Russische boycot ten spijt. De handel met het buitenland is belangrijk voor het regionale bedrijfsleven. In Zeeland houdt de export een derde van de economie gaande.

Ook de woningmarkt is verbeterd, al wint de bouwsector in Zeeland in vergelijking met andere provincies beperkt terrein. Daarnaast profiteerde Zeeland van het succes van de toeristische sector, die tevens voor extra omzet in de horeca en winkels zorgde.

In 2016 komt Zeeland niet verder dan een plus van 1,9 procent. Nauwelijks meer dan in 2015.