Nieuws Actueel

De onderneming in een testament?

Ik heb een holding waarin een onderneming zit. Mogelijk zal een van onze kinderen de onderneming voortzetten. Gelden de belastingfaciliteiten voor bedrijfsopvolging voor mijn kinderen ook als ik de onderneming verkoop en met de opbrengst een onroerendgoedportefeuille koop?

Jolande van Loon 27 mei 2016

Entrepreneur 593360 1920

Volgens de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) betaal je vrijwel geen erf- of schenkingsbelasting als er geschonken wordt aan een opvolger. Hiermee wordt de bedrijfsopvolger enorm tegemoet gekomen. Voorwaarde is dat het een echte onderneming is en geen beleggingsvorm. Als er alleen wordt belegd, zijn de faciliteiten niet van toepassing. Echter oordeelde de rechter onlangs over de onroerend- goed vennootschap dat deze wordt aangemerkt als echte onderneming. VoordelenDat is goed nieuws, maar over het algemeen geldt nog steeds dat verkoop van de werkmaatschappij niet aan te raden is als de holding alleen beleggingsactiviteiten verricht. Als de kinderen dan de aandelen in de holding erven, kunnen zij geen gebruik maken van de voordelen van de BOR. De belangen van het kind dat de onderneming voortzet, kunnen anders zijn dan die van de overige erfgenamen. Je kunt in het testament een voorziening opnemen om de voortzetter tegemoet te komen. Er moet bij overlijden wel sprake zijn van een echte onderneming. Tijdige voorbereiding van de opvolging met eventueel een herstructurering van het concern en maatwerk in een testament zijn van belang.Jolande van Loon is notaris bij Ploum Lodder Princen. Ook een vraag? vraag@deondernemer.nl.