Nieuws Actueel

De Rotterdam 55, voor tien jaar de 'Heterense zandfabriek'

In de uiterwaarden bij Heteren wordt in de Plas van Van Wijck volop gewerkt aan de montage van de Rotterdam 55, meldt De Gelderlander. De zandklasseerinstallatie die de komende tien jaar miljoenen tonnen aan zand en grind gaat verwerken.

Lex Halsema | Foto: Pennarts | Illustratie: Marcel Kuster 12 januari 2017

Randwijkse waarden

De huidige Plas van Van Wijck, die met een oppervlakte van ongeveer 20 hectare aan de oostkant van de Steenoord ligt, gaat de komende jaren een slordige 25 hectare groter worden in westelijke richting. Het hele project, dat de naam Randwijkse Waarden heeft gekregen, is in handen van de Dekker Groep. Een grondstoffenbedrijf dat voor het gebied bij Heteren een grondwinningsvergunning voor een periode van tien jaar heeft gekregen. In ruil voor het af te graven en te verkopen zand en grind, moet het bedrijf ook de inrichting van het terrein als natuur- en recreatiegebied voor zijn rekening nemen. Zo zijn in de uiterwaarden bij de kerk een recreatiestrand met ligweide en vliegerveld voorzien, een weidegebied dat in de winter dienst kan doen als ijsbaan en een wandelgebied waar loslopende honden zijn toegestaan. Daarnaast worden er gebieden ingericht waar flora en fauna voorrang hebben. Dit deel van de herinrichting van het gebied gaat volgens planning ongeveer drie jaar duren.

Verschillende mixen

De hoofdrolspeler in de plas wordt voorlopig de Rotterdam 55, een drijvende zandklasseerinstallatie van 88 bij 18 meter en een hoogte van 16 meter. De 55, zoals het schip wordt genoemd, is feitelijk een enorme zandfabriek die het afgegraven zand en grind gaat verwerken. De fabriek, die vanuit Alphen aan de Maas (foto), is aangevoerd wordt gekoppeld aan de Rotterdam 58, een kloeke zandzuiger van 60 bij 9 meter die nu al aan de westkant van de Steenoord in het nieuw te graven deel van de plas ligt. De door de Rotterdam 58 (rechts op de foto) tot een diepte van 24 meter opgezogen grond wordt op de op de voorgrond drijvende Rotterdam 55 verwerkt. Groter materiaal zoals grind wordt elders in de plas weer gestort en gebruikt als daar vraag naar is. Het overgrote deel van de opgezogen grond betreft zand, dat door de 55 op korrelgrootte wordt gescheiden en apart opgeslagen. Dat zand wordt voor klanten van Dekker op de 55 opnieuw vermengd. Daarbij gaat het om maatwerk. Want wat voor de buitenwereld gewoon zand is, is dat voor de gebruikers weer niet. Voor woningbouw is bijvoorbeeld een andere samenstelling nodig dan voor wegenbouw. De Rotterdam 55 kan op die manier honderden verschillende 'mixen' maken, afgestemd op de wensen van de gebruikers.

Transport

Het transport van al dat zand is één van de voornaamste redenen dat de 'zandfabriek' Rotterdam 55 op het water ligt. Om overlast door transport per vrachtwagen door Heteren te voorkomen, wordt al het verkochte zand per schip over de rivieren vervoerd. Binnenvaartschepen leggen naast de 55 aan en worden daar beladen. Door de lage waterstand op het Maas-Waalkanaal is het tweede deel van de 55 pas gisteren aangekomen en heeft de Dekker Groep het bouwschema aan moeten passen. Toch hoopt het bedrijf in de week van 23 januari met proefdraaien te beginnen en in februari met de productie. De 55 en 58 zijn op maandag tot en met vrijdag in bedrijf met een bemanning van zeven personen.