Nieuws Actueel

De schandalige teloorgang van ons Drenthe

Met instemming las ik het artikel van Martin Sommer over de grote problemen die er in Drenthe rond de introductie van die spuuglelijke en gigantische windmolens zijn ontstaan (O&D, 6 februari).

Eric van der Bilt, directeur Stichting Het Drentse Landschap 16 februari 2016

Windmolendrenthe

Wat mij echter stoorde was de suggestie dat 'de natuurbeschermers' bij de strijd tegen deze milieu-iconen - anders dan bijvoorbeeld rond de dreigende verstening van onze kust - geen enkele reactie op dit voor de Drentse bevolking even dreigende perspectief hebben gegeven.

Als directeur van de Stichting Het Drentse Landschap (HDL), moet ik dit met klem tegenspreken. Als Provinciaal Landschap zijn wij mordicus tegen de bouw van windmolens in Drenthe, alhoewel wij best begrijpen dat er alternatieven voor onze exorbitante consumptie van fossiele brandstoffen ontwikkeld moeten worden. Als natuurbeschermers komen wij op voor het fraaie en op veel plaatsen onbedorven landschap in onze provincie. Ik ben geen politicus en van mij mag dan ook worden verwacht dat ik voor het landschap opkom. Als HDL hebben we dat dan ook voortdurend gedaan.

Drenthe heeft een zwakke economie, en een van de weinige sectoren die enige groei vertonen is die van toeristische recreatie. Ons harmonieuze landschap, de natuur en de stilte zijn ons 'unique selling point' en dat moeten we koesteren. Niet bederven via de horizonvervuiling die de gigawindmolens veroorzaken.

Lees verder op Volkskrant.nl