Nieuws Actueel

Deur voor megawinkel niet op slot

Voor detailhandelsbedrijven blijft de mogelijkheid bestaan om buiten het winkelgebied in Arnhem een grote winkel te openen. Een meerderheid van de raad is het eens met de VVD-fractie dat de gemeente de deur niet mag dichtgooien voor megawinkels die zich willen vestigen op plekken waar geen detailhandel aanwezig is. Dat schrijft De Gelderlander.

Berrie van Helden | Foto: ANP 6 februari 2017

Winkelen 1065 5

Na een vlammend betoog van VVD-raadslid Roeland van der Zee ging de raad akkoord met een wijziging in de detailhandelsvisie 2016-2021. Voor bepaalde winkelformules die 'door uniciteit iets toevoegen aan het bestaande aanbod in de stad of regio' kan nu een uitzondering worden gemaakt. Het gaat om weidewinkels die opvallen door uitstraling, concept, aard en omvang van het assortiment.

In de detailhandelsvisie van het college staat dat de gemeente grootschalige detailhandel buiten het kernwinkelgebied niet toestaat. Die alinea wordt gewijzigd. De raad vindt het onwenselijk alle mogelijke vormen van 'solitaire grootschalige detailhandel uit te sluiten'. Alleen de fracties van ChristenUnie en GroenLinks stemden tegen.

Clusters

Het college wil grootschalige detailhandel bij voorkeur geclusterd huisvesten: op plaatsen waar zich andere detailhandelsbedrijven bevinden.

Wethouder Ron König zegt dat detailhandel die zich buiten het kernwinkelgebied wil vestigen, moet voldoen aan voorwaarden. Een daarvan is dat de actuele regionale behoefte van het initiatief moet worden aangetoond. Is dat niet het geval, dan gaat er een streep door het plan. Vervolgens moet worden bekeken of er op bestaande locaties plaats is voor een initiatief. Is die plek er niet, dan kan er pas aan uitbreiding worden gedacht. "Zonder wijziging van de visie is het antwoord altijd nee. Nu houd je de deur open voor bijzondere weidewinkels die in omvang niet passen in een winkelgebied", zegt Van der Zee.

Decathlon

De afgelopen jaren had Arnhem te maken met plannen voor grootschalige detailhandel. Zo kon keten Decathlon zich ondanks bezwaren van winkelcentrum Kronenburg vestigen in de Rijnhal.