Nieuws Dienstverlening

Betaalme.nu haalt kapitaal uit openstaande facturen

Het is een bekend probleem: je bent ondernemer, levert goederen of diensten aan verschillende opdrachtgevers, doet op tijd de facturen de deur uit, maar de betaling laat 60, soms zelfs 90 dagen op zich wachten. Ondertussen is het tijd om vakantiegeld uit te keren aan je personeel en kom je simpelweg liquiditeit tekort. Als het aan het initiatief Betaalme.nu ligt, komt daar verbetering in.

Aurora Peters 1 maart 2017

Foto betaalmenu

Betaalme.nu is een initiatief uit het bedrijfsleven dat ervoor wil zorgen dat mkb-leveranciers eerder worden uitbetaald zodat er kapitaal uit openstaande facturen vrijkomt. Het doel is om binnen 5 jaar 2,5 miljard euro aan liquiditeit vrij te maken en ervoor te zorgen dat een betaaltermijn van 30 dagen de norm wordt. Op dit moment doen 40 bedrijven mee, waaronder 10 AEX-bedrijven. Betaalme.nu krijgt subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

“Mkb-leveranciers worden regelmatig geconfronteerd met lange betaaltermijnen, maar er is niemand die hun klachten hierover in actie omzet. Bovendien kunnen ze vaak nergens terecht voor de overbrugging van lange betaaltermijnen. Ook niet bij banken”, legt initiatiefnemer Joost van den Hondel uit. “Toen kwam ik op het idee om een initiatief te starten om deze kleine leveranciers te helpen. Het creëert banen, het is goed voor Nederland en voor het mkb.”

Focus

Waarom een betalingstermijn van 30 dagen nog niet de norm is? Daar kan Van Den Hondel kort over zijn. “Dat is zo, omdat het kan. Cash op de eigen rekening is voor afnemers heel concreet, terwijl het belang van een gezonde keten abstract is. Er is geen duidelijke focus op het belang van de kleinere leverancier. Waarom dat zo is? Ook omdat het kan. Wij willen ervoor zorgen dat dit wel normaal wordt, niet alleen voor strategische leveranciers, maar ook voor de kleinere leveranciers en verkapte loondienstmedewerkers. Waarom kunnen mensen in loondienst wel binnen 30 dagen betaald worden en flexwerkers niet?”

NS

Corporates die zich al verbonden hebben aan Betaalme.nu zijn onder andere Heineken, Friesland Campina, de NS en Philips. Elke deelnemer schrijft een eigen manifest met daarin de toezeggingen die zij willen en kunnen doen. “We hebben bewust gekozen voor verschillende manifesten, omdat bedrijven dan zelf kunnen bepalen op welke manier zij meedoen. Uiteindelijk kunnen we misschien best toe naar één manifest of keurmerk, maar je moet ergens beginnen. Als je met een grote groep corporates één tekst met toezeggingen wilt definiëren, kost dat ontzettend veel tijd”, zegt van den Hondel.

Op de website van Betaalme.nu zijn de verschillende manifesten van de corporates terug te lezen. Zo heeft de NS de toezegging gedaan een betalingstermijn van 30 dagen in te stellen voor alle toeleveranciers. “Wij geven jaarlijks 1,3 miljard euro uit aan onze leveranciers. Door onze maatschappelijke rol en positie vinden we het belangrijk om op een eerlijke en transparante manier zaken te doen. Tijdig betalen hoort daarbij”, reageert NS-woordvoerder Hessel Koster.

De NS heeft twee zaken veranderd sinds het opstellen van het manifest. Er is een verbeterd purchase-to-pay-systeem ingevoerd waardoor het percentage tijdig betaalde facturen is verhoogd. Ook heeft de NS een onderzoek onder de leveranciers gedaan om te kijken of nog sneller betalen voor hen en voor de NS interessant is. Dat bleek niet het geval.

Heineken

Heineken is een van de voortrekkers van Betaalme.nu en doet al sinds het begin mee. In een reactie laten zij weten: “Het mkb vormt de ruggengraat van onze economie. Wij vinden het niet meer dan fatsoenlijk om deze kleinste bedrijven de mogelijkheid te bieden om een kortere betalingstermijn te hanteren. Ook Heineken is immers als kleine brouwer begonnen.”

Over de duur van de betaaltermijnen sinds de deelname aan Betaalme.nu doet de bierbrouwer geen uitspraken. In het manifest doen ze de toezegging om toeleveranciers met een jaarlijkse facturatie van onder de 50.000 euro een betalingstermijn van 30 dagen aan te bieden. Voor leveranciers tussen de 50.000 en 200.000 euro onderzoeken ze de mogelijkheid om hen deel te laten nemen aan een speciaal supplier finance programma. Daar hebben leveranciers bij wie voor meer dan 200.000 euro wordt ingekocht nu al toegang toe.

Rapportage

Elk half jaar doet Betaalme.nu onderzoek naar de resultaten. De eerste cijfers werden eind vorig jaar bekendgemaakt. In het eerste half jaar werd door de deelnemende bedrijven voor een half miljard aan facturen van 85.000 leveranciers uit het mkb een betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen gehanteerd. Volgens de rapportage werd 79 procent daarvan daadwerkelijk binnen 30 dagen betaald. “We willen dat percentage naar 100 procent brengen”, zegt Van den Hondel. “De eerste rapportage was voor ons vooral een vertrekpunt. Pas als we over meer periodes rapportages hebben, kunnen we ze vergelijken en zicht krijgen op de voortgang die we boeken.”

De leverancier

Zorgen voor een normale betalingstermijn is niet alleen de verantwoordelijkheid van de afnemer. Ook als ondernemer kun je dingen doen om de betalingsprocedure goed en snel te laten verlopen:
- Weet met wie je zaken doet. Ga na of dit bedrijf goed betaalt en in staat is om te betalen.
- Maak vooraf goede afspraken. Niet alleen over het tarief, maar ook over de betalingstermijn.
- Zorg voor tijdige en foutloze facturatie.
- Lever de factuur elektronisch aan.
- Vraag om een ontvangstbevestiging en vraag wanneer goedkeuring kan plaatsvinden.
- Ga bij een dispuut direct met je afnemer in gesprek.

De afnemer

De afnemer kan de volgende maatregelen treffen om een tijdige betaling te faciliteren:
- Maak gebruik van een factuurwijzer waardoor er geen twijfel kan ontstaan waar een factuur aan moet voldoen en hoe deze moet worden aangeleverd.
- Faciliteer het gebruik van elektronische facturatie.
- Zorg voor fatsoenlijke betaaltermijnen. Betaalme.nu zet in op een norm van 30 dagen, maar moedigt kortere betalingstermijnen ook aan.
- Benadruk intern de verantwoordelijkheid voor een betrouwbaar en snel P2P-proces.
- Communiceer wanneer een factuur is goedgekeurd.
- Ga bij een dispuut direct met de leverancier in gesprek.
- Ben je ervan bewust dat een gezonde supply chain grote voordelen heeft voor alle bedrijven in de keten.

Ketenfinanciering

Een manier om te zorgen voor voldoende liquiditeit en een gezonde financiële positie van alle bedrijven in de leverantieketen, is supply chain finance, oftewel ketenfinanciering. Dit is een vooruitbetaling door een derde partij op basis van een betaalgarantie van de afnemer. Na goedkeuring van de factuur door de afnemer, wordt er een vooruitbetaling gedaan aan de leverancier door een financiële instelling of bank.

Er zijn verschillende vormen van ketenfinanciering, zoals:
- Dynamic discounting
- Reverse Factoring
- Factoring

Lees ook: Mkb sneller betaald door grote bedrijven

Dynamic Discounting

Bij Dynamic Discounting maken de afnemer en leverancier onderling afspraken om de betalingstermijn te versnellen. De leverancier krijgt sneller betaald en de afnemer krijgt korting op de geleverde goederen of diensten.

Reverse Factoring

Reverse factoring wordt meestal geïnitieerd door de grootste speler in de keten, namelijk de afnemer. Een bank of financieringsmaatschappij doet een vooruitbetaling aan de leverancier zodra de factuur is goedgekeurd door de afnemer. Reverse factoring wordt nog niet veel gebruikt binnen het mkb en wordt vooral ingezet bij strategische leveranciers. Betaalme.nu vindt dat onderscheid onterecht. “Sommige leveranciers zijn strategisch zo belangrijk dat ze allerlei financieringsmethoden krijgen aangeboden, terwijl er kleinere leveranciers zijn die dat niet krijgen. Dat kan anders”, aldus Van den Hondel.

Factoring

Factoring is een financieringsvorm die kan worden ingezet door crediteuren met een behoefte tot 500.000 euro. De ondernemer besteedt het debiteurenbeheer uit aan een factoringbedrijf. Dit bedrijf betaalt de facturen direct uit in ruil voor een vergoeding. Vaak is een kredietverzekering nodig om de financieringskosten te verlagen.
Van den Hondel benadrukt dat ketenfinanciering geen doel, maar een middel is. “Het kan een manier zijn om de betalingstermijn te verkorten, maar je moet als ondernemer constant een goede afweging maken. Wegen de kosten op tegen de voordelen? En door wie wordt het geïnitieerd: de sterkste partij in de keten of door jou zelf?”

Onderzoek

Als het aan Betaalme.nu ligt, is een betaaltermijn van hoogstens 30 dagen voor in elk geval de kleinste leveranciers binnen een paar jaar dus een vanzelfsprekendheid. Om dit te bereiken, wordt de komende tijd ingezet op meer interactie met de leveranciers.
“Ik wil weten wat er in de praktijk gebeurt zodat ik inzicht krijg in de knelpunten”, stelt Van den Hondel. “De leveranciers zijn niet georganiseerd en daardoor niet makkelijk te vinden. Ik heb hun verhalen nodig om heel gericht corporates te benaderen. Ik wil weten waar ondernemers tegenaan lopen en welke bedrijven ik moet benaderen om zich aan te sluiten.
Om deze verhalen te verzamelen, is Betaalme.nu een onderzoek gestart. Mkb’ers die hun verhaal willen delen, kunnen ook direct contact opnemen. “Als een ondernemer zich meldt, vragen we eerst of zijn of haar naam mag worden genoemd. Vervolgens kan ik contact opnemen met de afnemer om te bespreken waar het misgaat en hoe we dat kunnen verbeteren.”

Wij vinden het niet meer dan fatsoenlijk om kleine leveranciers sneller te betalen

Heineken