Nieuws Dienstverlening

Drie punten waar je op moet letten als je een Payroller kiest

Er is een aantal punten waar u bij het inschakelen van een payrollbedrijf alert op moet zijn. Een gedegen vooronderzoek draagt bij aan een betrouwbare samenwerking, tegen een marktconformtarief en met tevreden werknemers.

MARTIJN SCHRAVEN | Foto Nadine Kraaijenzang 29 maart 2017

Cover Salaris2

Punt één: Keurmerk

Vraag als eerste naar het keurmerk van Stichting Normering Arbeid (SNA) en het NEN 4400-1 certificaat. Onder de norm NEN 4400-1 wordt getoetst of bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van arbeid. Het SNA-keurmerk gaat fraude tegenover inleners tegen. Bedrijven die dit keurmerk hebben, worden twee keer per jaar financieel en administratief gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Deze controles hebben betrekking op de aangifte en afdrachten van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting. Er wordt ook gekeken of de salarissen niet in strijd zijn met het wettelijk minimumloon en of er voldaan wordt aan de identificatieplicht van medewerkers. Bij payrollers die volgens bovenstaande normen gecertificeerd zijn, kunt u ook gebruikmaken van een G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening waar de payroller alleen loonheffing mee kan betalen. Dit vrijwaart u honderd procent van risico's op naheffingen van de Belastingdienst.

Punt twee: Offertes aanvragen

In de praktijk gebeurt het weleens dat een ondernemer online enkele offertes aanvraagt en op basis daarvan een keuze maakt. De cao waar u als inlener onder valt qua werkingssfeer, is voor een groot deel bepalend voor de arbeidsvoorwaarden en het uiteindelijke vast te stellen payrolltarief.

Punt drie: Advies inwinnen

Payrollbedrijven dienen rekening te houden met het loonverhoudingsvoorschrift. Dit betekent dat de werknemer aanspraak heeft op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als de inlener betaalt aan eigen medewerkers in gelijke of gelijkwaardige functies. Maak daarom altijd een afspraak met een adviseur. Denk ook aan afspraken rond het doorbetalen van loon bij ziekte. Hierin zijn variaties mogelijk die van belang zijn voor u als inlener, maar ook voor het personeel. Ook hierbij geldt: vraag om advies en doorrekening van enkele scenario's.