Aangeboden door Provincie Overijssel

Branded Content Digitalisering

Groei? Laat mkb excelleren

Waarmee verdienen we in Nederland in 2050 onze boterham? In de troonrede kondigde de regering een onderzoek aan naar 'wat nodig is om onze economie ook over 20 of 30 jaar te laten floreren'. Om deze boodschap kracht bij te zetten werd een investeringsfonds aangekondigd dat ons land in staat moet stellen het 'verdienvermogen' te versterken.

Eddy van Hijum 26 september 2019

Eddy van Hijum interview over overschot bedrijventerreinen 2 Lars Smook

Eddy van Hijum (Foto: Lars Smook)

Nadenken over de vraag hoe we moeten inspelen op zaken als robotisering, digitalisering en internationale concurrentie is zeker nuttig. Maar in de toekomst kijken kan niemand. Laten we daarom niet te lang studeren. China zit niet stil en protectionisme steekt overal de kop op. Als ik ondernemers spreek, hoor ik altijd dat we een innovatief land zijn dat goed inspeelt op veranderingen. De basis van onze veerkracht is de samenwerking tussen onze innovatieve mkb- en familiebedrijven, onderwijs, onderzoek en overheden.

Deze samenwerking krijgt voor een belangrijk deel gestalte op regionaal niveau. De regio is de plek waar ondernemers, werkenden, opleiders en onderzoekers elkaar vinden en zorgen voor economische dynamiek en groei. Laat de regering daarom vooral regio's uitdagen om met concrete groeiplannen te komen. Nieuw is deze gedachte niet. Ruim twee jaar geleden adviseerde de studiegroep Openbaar Bestuur in het rapport 'Maak Verschil' al om de groei te versnellen via regionale economische plannen.

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in 2017 dat er geen uniform pad is naar economisch succes. Regio's kunnen bijdragen aan groei door te zorgen voor een goed gekwalificeerde beroepsbevolking, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een goede fysieke en digitale bereikbaarheid. Ook moeten overheden vernieuwing en aanpassing in het MKB stimulerenvia ondernemerschaps-, kennis- en innovatiebeleid.

Laten we ook in Twente deze handschoen oppakken. We beschikken over een duidelijke (groei-)agenda voor Twente, waarin Rijk, provincie en regio samen reeds 60 miljoen euro investeren. Dit geld gaat onder meer naar om- en bijscholing van werkenden, het vasthouden van talent, innovaties in de maakindustrie en de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Voor robuuste groei is meer nodig, zoals investeringen in de bereikbaarheid via weg, water en spoor, het versterken van kennisclusters op de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool en de permanente ontwikkeling van MBO-vakmensen. Allemaal randvoorwaarden die de vele mkb- en familiebedrijven nodig hebben om te kunnen excelleren.

Eddy van Hijum daagt u als gedeputeerde graag uit op 3 oktober mee te denken over de groeiagenda: overijssel.nl/bijeenkomsteconomie