Nieuws Digitalisering

Werkgevers willen liever mensen dan meer robots

Ondernemers zitten te springen om productiemedewerkers. En dat is opmerkelijk nu steeds meer werk wordt geautomatiseerd, schrijft het AD.

Natasja de Groot | Foto: ANP 28 februari 2017

Robot 23

Medewerkers in de logistiek en in de productie hoeven niet te vrezen dat op korte termijn robots hun banen overnemen. Werkgevers hebben nog volop mensenhanden nodig.

Tractorbestuurders, medewerkers van wasstraten, onderhoudsmonteurs, koeriers en betonafwerkers kunnen flink aan de bak. Volgens een uitgebreide analyse van drie miljoen vacatures door de Intelligence Group is de vraag naar medewerkers in de logistiek en in het productiewerk het afgelopen jaar bovengemiddeld gegroeid.

Goed nieuws natuurlijk, maar tegelijkertijd klinkt dat tegenstrijdig. Met name in die sectoren wordt al jaren geroepen dat robotisering, digitalisering en automatisering het werk van mensen zullen overnemen. Maar tot nu toe is daar nog weinig van te merken, zo blijkt uit deze cijfers.

Het is een opvallende ontwikkeling, vindt ook Ben Rogmans, partner van arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group. Toch heeft hij wel een paar logische verklaringen. ,,Voor veel bedrijven is het nu nog te duur om te investeren in robots, of de technologie is nog niet beschikbaar. Tegelijkertijd is er door de aantrekkende economie wel extra werk en dat moet in die gevallen dus worden gedaan door mensen."

Ook Henri de Groot, hoogleraar regionale economische dynamiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, denkt dat de banengroei vooral samenhangt met conjuncturele ontwikkelingen. ,,Dit zijn de sectoren die in de crisis een zware tik kregen en die het hardst groeien sinds we weer uit de recessie zijn. Dat er nu meer mensen nodig zijn, is logisch."

Lees ook: Politiek vergeet robot in verkiezingsprogramma's

Onvermijdelijk

Rogmans betwijfelt dat het wel zal loslopen met de robotisering. ,,Het is veel aannemelijker dat de beroepen in deze sectoren sterk zullen veranderen. Neem een tractorbestuurder, dat is bij uitstek zo'n beroep dat gaat worden overgenomen door zelfrijdende tractors. Die rijden nu al rond in magazijnen en die zullen uiteindelijk ook de weg op gaan. Dat kan nog tien of vijftien jaar duren, maar die ontwikkeling gaat er komen."

De Groot sluit zich daarbij aan. De hoogleraar vindt het van belang om de kortetermijn- en de langetermijnontwikkelingen uit elkaar te halen. ,,Dat er nu banen zijn, wil niet zeggen dat robotisering uitblijft." Maar op wat voor termijn de robots dan wél op grote schaal het werk zullen overnemen van mensen, vindt hij lastig om te zeggen.

Blijven leren

Wat de tractorbestuurders of koeriers dan moeten? Het pleidooi van De Groot is om voor de lange termijn te investeren in een leven lang leren. ,,Het idee dat je heel je leven bij één baas werkt, is achterhaald. Het ligt voor de hand dat we meerdere taken of heel andere taken krijgen. Om de negatieve effecten van robotisering te dempen, zullen we moeten investeren in om- en bijscholing. Daarin kunnen zowel werkgevers, werknemers als kennisinstellingen stappen zetten."

Het idee dat je heel je leven bij één baas werkt, is achterhaald

Henri de Groot, hoogleraar regionale economische dynamiek aan de VU