Nieuws Actueel

Directe trein Zeeland - Schiphol in gevaar

Theo Giele | Foto: Marcelle Davidse 2 februari 2016

Ns trein treinstation intercity lelystad zeeland vlissingen

Geen directe verbinding met Schiphol meer, een langere reistijd naar de Randstad, sneller naar Brabant en de laatste trein van en naar de Randstad vertrekt later dan nu.

Dat is samengevat wat de nieuwe dienstregeling van de NS vanaf 11 december voor de Zeeuwse reizigers in petto heeft, meldt de PZC.

BezwaarProvinciaal bestuurder Harry van der Maas en de Middelburgse wethouder Chris Simons laten weten dat zij zullen pleiten voor behoud van de directe lijn met Schiphol. Zij vinden ook de langere reistijd van en naar de Randstad bezwaarlijk. "De conclusie is dat Zeeland zich met de voorgestelde dienstregeling wijziging ernstig tekort voelt gedaan. Temeer daar verbeteringen elders in Nederland ten koste lijken te gaan van Zeeland", aldus de provincie.

Donderdag is er overleg tussen provincie en gemeenten over een reactie op het voornemen van de spoorwegen. De NS heeft de Adviesaanvraag dienstregeling 2017 ter advies aan de reizigersorganisaties voorgelegd. Zij zullen in maart hun advies geven.

Via HaarlemIn de plannen van de NS verliest Zeeland zijn rechtstreekse verbinding met Schiphol doordat de intercity Vlissingen-Amsterdam via Haarlem zal rijden. Wie tussen Zeeland en Schiphol reist zal in Rotterdam of Leiden moeten overstappen.

Het is niet de eerste keer dat de NS de intercity Vlissingen-Amsterdam via Haarlem omleidt. In 2012 volgde de trein uit Zeeland ook dit traject. Een jaar later werd toch weer de route via Schiphol gekozen. De laatste trein van Vlissingen richting Randstad en vice versa zal later vertrekken. Dat is dan goed nieuws voor mensen die later op de avond op reis willen gaan.

OverstaptijdDe reistijd tussen Vlissingen en de Randstad neemt met vier tot vijf minuten toe doordat de intercity Vlissingen-Amsterdam langer in Roosendaal blijft staan om een betere aansluiting op de intercity Roosendaal-Den Bosch mogelijk te maken. De reistijd van en naar Breda, Tilburg en Den Bosch wordt korter. Reizigers in deze richting moeten in Roosendaal overstappen. De NS verkort de overstaptijd van dertien minuten naar vier tot vijf minuten. Volgens de spoorwegen is dat goed nieuws voor de 3700 mensen die dagelijks in Roosendaal overstappen. De provincie vraagt zich af of die overstaptijd niet erg krap wordt.

De reistijd naar de Randstad neemt met vier tot vijf minuten toe daar de intercity langer in Roosendaal blijft.