Nieuws Actueel

Directeur dreigt met sluiten mestbedrijf

Als directeur Wout Houbraken van het gelijknamige mestverwerkingsbedrijf uit Bergeijk zijn kort geding tegen de provincie verliest, trekt hij diezelfde dag nog de stekker uit zijn bedrijf. Dan staan 32 man op straat en zitten zeker honderd boeren met een acuut mestprobleem. Dat voornemen kreeg de rechter gisteren bij een kort geding niet uit Houbrakens hoofd gepraat.

Max Steenberghe 26 juli 2016

Mest

Een voorstel om te kijken of de zaak met een kop koffie kon worden losgetrokken werd door beide partijen afgewezen. Houbraken is sinds 2008 actief in mestverwerking. Dat doet hij op, volgens zijn advocaat J. van Groningen, unieke wijze: de varkensmest wordt omgezet in water en andere stoffen en die gaan naar Frankrijk. „Precies wat de overheid wil, weg met die mest.”

Controle Omdat Houbraken de oplossing had voor een groot probleem van vele boeren, liep het storm en wil hij uitbreiden. Volgens zijn vergunning mag hij nu 25.000 ton mest uitrijden, hij wil naar 200.000 ton. Dat plan dateert uit 2010 en de gemeente werkt er aan mee. Voor die uitbreiding moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en Bergeijk heeft een voorontwerp klaar. Als de wijziging er door is, kan Houbraken zijn vergunning aanvragen. Ondertussen is hij gaan opschalen. Bij een controle in juni bleek hij al boven de 60.000 ton te zitten.

Coulant De provincie vindt dat ze moet ingrijpen, anders is dat niet eerlijk naar concurrenten. Ze doet dat coulant: de 35.000 ton overschrijding laat ze voor wat het is, op verdere mest komt een dwangsom van dertig euro per ton. Een dwangsom kan Houbraken niet betalen, zegt hij. De plannen voor zijn mestbedrijf vergen enorme investeringen. De provincie werkt zo bovendien het landelijk beleid tegen. Advocaat Van Groningen zei dat de provincie vreemd bezig is. Mestoverschotten zijn immers een groot landelijk probleem. De provincie merkte overigens op dat er meer mis is op het bedrijf. Er zouden veel meer schadelijke stoffen worden uitgestoten dan toegestaan. Dat is, volgens Houbraken, een oude situatie. Met luchtwassers heeft hij dat probleem verholpen. De rechter stelde voor dat de provincie meer naar de toekomst kijkt en Houbraken alleen het noodzakelijke uitrijdt. Houbraken zegt dat dat niet kan, de provincie vindt dat niet eerlijk tegenover andere bedrijven. De rechter hakt morgen de knoop door.