Nieuws Actueel

Dit doet de Belastingdienst met je aangifte

Nadat je je aangifte hebt ingediend, gaat de Belastingdienst steekproefsgewijs een aantal aangiftes controleren. Hierna wordt een aanslag opgelegd. De Belastingdienst besteedt elk jaar extra aandacht aan een vooraf geselecteerde lijst van onderwerpen. De redactie verzamelde de onderwerpen van dit jaar en legt uit wat dit betekent, schrijft Business Compleet.

Nina Rombouts 5 april 2016

Belastingaangifte 3

Controlethema’s Tot 2012 maakte de Belastingdienst ieder jaar een aantal controlethema’s bekend. Bij het afhandelen van de aangiften, lette de Belastingdienst extra op of er fouten waren gemaakt in deze onderwerpen. Deze speerpunten kwamen ook bij de belastingplichtige terecht, zodat zij alvast gewaarschuwd waren.

Controle- en servicethema’s Vanaf 2013 gebruikt de Belastingdienst geen controlethema’s meer. In 2013 en 2014 heeft de Belastingdienst namelijk gebruik gemaakt van zogenaamde controle- en servicethema’s. Hierbij werden vooraf informatieve brieven verzonden over de controlethema’s, zodat onbedoelde fouten (bijvoorbeeld door onwetendheid) werden voorkomen. De Belastingdienst lette wel nog steeds extra op fouten in deze onderwerpen.

Servicethema’s Sinds belastingjaar 2015 is de Belastingdienst echter een geheel nieuwe weg ingeslagen. Vanaf dat jaar gebruikt de Belastingdienst slechts nog vooraf bekendgemaakte servicethema’s. Kenmerk van deze servicethema’s is dat de Belastingdienst nog steeds informatieve brieven stuurt over de thema’s, maar dat deze thema’s niet meer gekoppeld zijn aan een extra controle door de fiscus. Dit betekent natuurlijk niet dat deze onderwerpen niet meer gecontroleerd kunnen worden.

De informatieve brieven worden alleen verzonden naar mensen voor wie deze informatie relevant is. Dit beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van de bij haar bekende gegevens. In praktijk blijkt echter dat niet iedere belastingplichtige deze brieven (op tijd) ontvangt. Het is daarom belangrijk de brief niet af te wachten maar gewoon binnen de termijn aangifte te doen.

De servicethema’s worden elk jaar bekend gemaakt door de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat bepaalde thema’s meerdere jaren (achter elkaar) worden gebruikt. De servicethema’s voor dit jaar zijn:

• Scholingsaftrek Scholingsaftrek kan spelen indien je een studie volgt en deze zelf betaalt. Tevens gelden aanvullende voorwaarden en wordt de ontvangen studiefinanciering in mindering gebracht op de aftrek.

• Aftrekbare giften Giften aan zogenoemde ANBI’s mogen worden afgetrokken indien deze meer dan 1 procent van het verzamelinkomen bedragen, met een maximum van 10 procent van het verzamelinkomen.

• Eigen woning Rente die je betaalt op een hypotheek zijn aftrekbaar in box 1. Daartegenover staat dat er ook een bijtelling geldt voor de eigen woning, het zogenoemde eigenwoningforfait. Dit eigenwoningforfait is gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning.

• Scheiden Bij scheiden komt veel kijken, ook fiscaal verandert er veel. Zo ben je geen fiscaal partner meer als jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. Ook kan scheiden gevolgen hebben voor de eigen woning en is er eventueel sprake van partneralimentatie.

• Bijzondere zorgkosten: dieetkosten Als je op voorschrift van een arts een dieet volgt, kun je hiervoor een vaste aftrek krijgen. Het dieet moet dan wel voorkomen op de dieetlijst van de Belastingdienst.

• Bijzondere zorgkosten: medicijnkosten Bepaalde medicijnkosten kun je in aftrek brengen. Deze kosten moeten dan wel zijn voorgeschreven door een daartoe bevoegde arts en moeten ze een ziekte genezen.

• Bijzondere zorgkosten: gezinshulp Indien je ziek of invalide bent en hiervoor een gezinshulp hebt gehad, kun je onder strikte voorwaarden ook voor deze zorgkosten een aftrek krijgen.

• Inkomsten uit overige werkzaamheden: hobby of werk? Heb je inkomsten die niet voortvloeien uit een dienstbetrekking of een onderneming? Dan kunnen deze kosten als resultaat uit overige werkzaamheden moeten worden opgenomen in de aangifte. Inkomsten die je verwerft met een hobby hoeven niet te worden opgegeven. Het is dus belangrijk te bepalen onder welke categorie de inkomsten vallen.

Lees verder op BusinessCompleet.nl

Gerelateerde artikelen:

Jubileumuitkering onbelast na 25 of 40 jaar in dienst