Nieuws Actueel

DNB: 'Gouden tijden' banken keren niet meer terug

De hoge rendementen waar banken voor de kredietcrisis mee voor de dag kwamen, komen waarschijnlijk niet meer terug. Dat komt doordat strengere regels banken veiliger hebben gemaakt. ,,Bij minder risico past een lager rendement'', aldus De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag.

Van onze redactie 27 september 2016

Abn amro banken rendement

Een gebruikelijke maatstaf van de winstgevendheid van een bank is het rendement op het eigen vermogen. In de aanloop naar de financiële crisis liep deze ratio bij veel banken sterk op, omdat zij met minder eigen vermogen opereerden. Druk van aandeelhouders en soepelere regelgeving speelden daarbij een grote rol.

Wedloop

In de wedloop om het hoogste rendement namen banken volgens DNB meer risico's, waardoor veel instellingen tijdens de crisis in de problemen kwamen. Om herhaling te voorkomen zijn de regels aangescherpt en moeten banken meer eigen vermogen aanhouden. Dat drukt structureel het rendement.

15 procent

Waar voorheen rendementen tot wel boven de 15 procent werden behaald, lag het gemiddelde voor de grote Nederlandse banken medio 2016 op 7,3 procent. Dat komt ongeveer overeen met wat naar de inschatting van DNB op de lange termijn een realistisch niveau is.

Kosten

De toezichthouder gaat bij een gemiddeld scenario uit van een rendement van 7 procent. Dat kan tot twee procentpunten hoger of lager uitpakken, afhankelijk van hoe sterk in de toekomst de kapitaaleisen nog worden verzwaard, en in hoeverre banken de kosten verder weten te verlagen.

Forse inspanning

,,Zelfs als het economische tij meezit, zullen banken een forse inspanning moeten leveren om hun winstgevendheid op peil te houden'', concludeert DNB. Dat betekent volgens de toezichthouder dat substantiële kostenbesparingen nodig zijn.\

Gerelateerde artikelen:

Bedrijven moeten bank straks betalen voor stallen spaargeldZZP'er zit muurvast bij zakelijke bankDijsselbloem: bank moet vaker 'nee' zeggen