Nieuws Actueel

DNB opent kliklijn voor bankiers

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vrijdag een meldpunt geopend waar mensen die in de financiële sector werken de noodklok kunnen luiden over mogelijke misstanden. "Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering", aldus de toezichthouder.

Van onze redactie 12 februari 2016

DNB Kliklijn

Het meldpunt moet het makkelijker maken vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten. Nu blijven veel zaken nog onder de radar van de toezichthouder, terwijl wel vaak het maatschappelijk belang in het geding is. De centrale bank beoordeelt de meldingen die binnenkomen en doet waar nodig onderzoek.

DNB verwacht wel dat klokkenluiders misstanden eerst aan de kaak stellen bij de financiële instelling waar zij werken. Doen zij dat niet, dan kan dat volgens de toezichthouder gevolgen hebben voor hun rechtspositie.

De kliklijn is bedoeld voor gevallen waarin medewerkers niet bij hun eigen instelling terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat er geen klokkenluidersregeling is of omdat zij gegronde redenen hebben om te vrezen voor zware persoonlijke gevolgen. Ook als de werkgever een melding niet serieus neemt, staat het loket open.