Nieuws Actueel

Dow en ArcelorMittal slaan handen ineen

Chemiebedrijf Dow in Terneuzen en staalbedrijf ArcelorMittal bij Zelzate slaan de handen ineen om milieuwinst te boeken. Eén van de doelen is de uitstoot van het broeikasgas CO2 uit hoogovengas door ArcelorMittal te beperken. Hoogovengas gecombineerd met waterstof, geleverd door Dow, kan een alternatieve grondstof opleveren voor de productie van polyethyleen (plastics) bij Dow, zo schrijft PZC.

Van onze redactie 9 februari 2017

Dowgoed

Dow maakt plastics momenteel uit het olieproduct nafta. Op laboratoriumschaal is inmiddels gebleken dat hoogovengas en waterstof omgezet kunnen worden in een synthetische nafta, vertelt Dow-onderzoeker Matthijs Ruitenbeek. Het komt er nu op aan de techniek in een proeffabriek te testen, waarna de productie mogelijk kan worden opgeschaald.

Kans op succes

Ruitenbeek kan nog geen inschatting geven van de kansen op succes. Dat hangt niet alleen af van de technische mogelijkheden, maar ook van de economische haalbaarheid. Het alternatief is met de huidige olieprijs van ruim vijftig dollar per vat niet rendabel. Eind 2014 deed een vat ruwe olie overigens nog ruim 110 dollar.

Investeringen in fabrieken en mogelijk een pijpleiding tussen Dow en ArcelorMittal zijn nodig om het 'Steel2Chemicals' gedoopte project uit te kunnen voeren. De winst zit hem bovenal in een nuttiger gebruik van hoogovengas en waterstof. ArcelorMittal moet de CO2-uitstoot verlagen in de strijd tegen klimaatverandering. Dow heeft waterstof over uit het productieproces. Dit wordt nu vooral gebruikt voor verwarming, maar kan als basisgrondstof meer waarde krijgen.

De samenwerking tussen Dow en ArcelorMittal vloeit voort uit het in 2013 opgerichte platform Smart Delta Resources. Twaalf bedrijven in Zeeland en West-Brabant én ArcelorMittal hebben zich daarin verenigd om slimmer gebruik te maken van elkaars afvalstoffen en reststromen. Concreet is al een project dat Dow waterstof gaat leveren aan chemiebedrijf ICL-IP in Terneuzen en kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. Ruitenbeek: ,,Het is goed over elkaars hek te kijken. Iedereen kan daarvan profiteren.''

Foto: Stock