Nieuws Actueel

Winkeliers mogen aan de slag met drank

Nieuwegeinse winkeliers mogen aan de slag met alcoholische dranken. De gemeente doet mee aan een proef die de randen opzoekt van de Drank- en Horecawet. Die verbiedt nu nog mengvormen van winkel en horeca, zo schrijft het AD.

Freke Remmers 2 maart 2016

Wijn nieuwegein 1065

De wereldwinkel die fairtradewijn wil verkopen. Of een restaurant dat juist iets in de detailhandel wil doen. Tot nu toe staat de Drank- en Horecawet zulke mengvormen van winkel en horeca in de weg, hoewel de gemeente Nieuwegein een oogje dichtknijpt voor de wijnverkoop door de wereldwinkel.

Maar dit jaar mag het wel. Nieuwegein doet mee aan een proef van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo willen ze onderzoeken wat er wél mogelijk is binnen de wet, in plaats van ondernemers met creatieve ideeën nee te moeten verkopen.

,,In het hele land zie je mengvormen ontstaan. Bij ons bijvoorbeeld de Linielanding. Dat is een streekproductenwinkel en een restaurant. Wel in twee ruimtes, maar dezelfde voordeur. Strikt gezien kan dat niet, maar je vraagt je wel af wat nou eigenlijk het probleem is," verklaart burgemeester Frans Backhuijs. "De wet is bedoeld om drankmisbruik te voorkomen, maar wij denken niet dat verkoop van fairtradewijnen door de wereldwinkel nou tot enorm drankmisbruik leidt."

OntheffingStaatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is tegen de proef, omdat die tegen de wet ingaat. Dat ziet Backhuijs echter niet als probleem. Die gebruikt zijn bevoegdheden als burgemeester om dit mogelijk te maken. ,,Ik verleen een ontheffing van de regels. Zo is er een juridisch kader," benadrukt hij. ,,Ik snap de staatssecretaris wel vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Maar op lokaal niveau hebben we te maken met maatschappelijke druk, omdat je je soms afvraagt wat het probleem nou eigenlijk is. Daarom wilden wij graag meedoen aan de pilot. We willen samen zoeken naar mogelijkheden die er wél zijn."

Backhuijs hoopt dat de staatssecretaris de resultaten van de proef meeneemt in zijn evaluatie van de wetgeving, desnoods door die op punten aan te passen.

Ondernemers zijn blij met de versoepeling van de regels. Bedrijfsleider Bas Kamphuys van Ekoplaza grijpt de gelegenheid aan om daags voor Pasen, op 19 maart, een wijnproeverij te houden. Iedereen, mits natuurlijk 18 jaar of ouder, kan dan binnenlopen voor een glas en een verhaal. "Eerst dachten we daar niet aan, want je wist dat het toch niet mocht. Maar ik hoorde hier een paar weken geleden van en bedacht me meteen dat het leuk was om zoiets te organiseren. Dit zou je elk kwartaal kunnen doen, bijvoorbeeld als er een nieuw lentebockbiertje is."