Nieuws Actueel

Drentse weg N391 gebouwd op afvalresten

Bij de verbreding van de N391, de weg tussen Emmen en Ter Apel, worden asresten van Drents restafval gebruikt.

Van onze redactie 16 maart 2016

Asfalteren drenthe weg

Dat hebben de provincie Drenthe en afvalverwerker Attero afgesproken, aldus het AD. De bodemas wordt gebruikt als funderingsmateriaal voor de aanleg van viaducten en op- en afritten. Het gaat om as die overblijft na verbranding van onder meer Drents restafval. Het vervangt zand en grind.

Met het terugdringen van dergelijke bouwstoffen en het hergebruiken van reststoffen geeft de provincie invulling aan duurzaamheidsafspraken.

Met de complete N391 is 200.000 ton bodemas gemoeid. Dat zijn 6400 vrachtwagens, die van oktober dit jaar tot eind 2017 vanuit Wijster naar het project rijden. Nieuw is het gebruik echter niet.

Bodemas wordt al meer dan 20 jaar in de grond-, weg- en waterbouw gebruikt. Om te voorkomen dat de bodemas in aanraking komt met regen- of grondwater, wordt het met folie afgedekt.