Nieuws Actueel

Drie CDA’ers zijn om: winkels in Hengelo zondag open

De kogel is door de kerk. Alle winkels in Hengelo mogen binnenkort elke zondag open: naar alle waarschijnlijkheid van 06.00 tot 22.00 uur.

Van onze redactie 21 april 2016

Koopzondag ANP1065

Onverwacht tekende zich dinsdagavond tijdens de politieke markt een duidelijke meerderheid af voor verruiming van de winkeltijdenverordening. CDA-voorman Johan Harink kwam met de verrassende mededeling dat zijn fractie op 11 mei, wanneer de gemeenteraad een besluit neemt, verdeeld zal stemmen. Drie CDA-ers zijn tegen, de andere drie (onder wie fractievoorzitter Harink zelf) zijn voor. Daarmee hebben de voorstanders in de gemeenteraad definitief de overhand. Draagvlak Voorheen behoorde de voltallige CDA-fractie tot het kamp van de tegenstanders. Dat de helft van de fractie nu 'om' is, heeft volgens Harink met name te maken met het veranderde draagvlak onder de ondernemers. De laatste inspraakronde leverde overwegend positieve reacties op. Onder andere van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), maar ook van kleine ondernemers. Het college van B en W had de gemeenteraad twee opties voorgelegd: of de situatie laten zoals die nu is (met maximaal twintig koopzondagen in de binnenstad en in de wijken) of vrije openstelling van alle winkels van 12.00 tot 17.00 uur. Maximaal Maar het ziet ernaar dat de raad op 11 mei zal kiezen voor maximale openingstijden: van 06.00 tot 22.00 uur. D66 had eerder deze week al een amendement van die strekking aangekondigd. Dat zal het vrijwel zeker gaan halen, met de steun van ProHengelo, VVD, BurgerBelangen, GroenLinks en de drie 'bekeerde' CDA-ers. De SP en de ChristenUnie waren en blijven tegen verruiming van de winkeltijdenverordening. De PvdA is er nog niet uit, zei raadslid Belinda van Oosten dinsdagavond. Foto: ANP