Nieuws Actueel

Durfkapitaal investeerders strijden voor diverser start-up-ecosysteem

25 Nederlandse durfkapitaalinvesteerders lanceren een initiatief dat moet leiden tot een diverser start-up-ecosysteem. Als eerste stap adresseren ze gelijke fundingmogelijkheden voor vrouwelijke founders. Dat doen de investeerders door middel van het ondertekenen van het diversiteitsstatement. Achter de actie #FundRight zit TechLeap.NL, voorheen StartupDelta.

De Ondernemer/Beeld: Pixabay (stockbeeld) 10 juli 2019

Diversiteit startup vrouwen investeringen fundright

'Wij, de deelnemende Nederlandse risicokapitaal-investeerders, geloven in gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht hun achtergrond of geslacht’, schrijven de durfkapitaalinvesteerders (VC’s).

Ze erkennen ook dat die gelijkheid er nu niet is. In 2017 ging 1,6 procent van alle VC-investeringen in Nederland naar bedrijven die waren opgericht en geleid door vrouwen en maar 6,8 procent naar diverse teams.

Lees ook: Vrouwelijke sprekers op businessconferenties flink ondervertegenwoordigd

Zo willen de initiatiefnemers hun doel bereiken

Met het onderschrijven van het statement nemen de VC’s niet alleen een standpunt in ten aanzien van #FundRight, ze committeren zich ook aan de volgende acties:

  • Binnen 3 jaar na de verklaring zullen de deelnemende VC’s zelf en de managementteams van de huidige en toekomstige portfoliobedrijven een bezetting hebben die voor 35 procent uit vrouwen bestaat.
  • Een aanzienlijk percentage van de bedrijven waarin de VC’s (mede)investeren, is (mede)opgericht door een vrouw.
  • De VC’s zullen, uitgevoerd door TechLeap.NL, een jaarverslag publiceren met de belangrijkste statistieken over de genderdiversiteit van Nederlandse risicokapitaalinvesteerders en hun portefeuillebedrijven.
  • De partijen dragen de verklaring actief uit, delen ervaringen en benaderingen met elkaar, met als einddoel om in 2022 100 procent van alle Nederlandse durfkapitaalinvesteerders te hebben ingeschreven.

Waarom #FundRight is opgericht

#FundRight kwam mede tot stand na een vorig najaar verschenen onderzoek onder particuliere investeringsfondsen door investeerders Eva de Mol en Janneke Niessen. Daaruit bleek dat Nederlandse fondsen vrijwel al hun geld steken in startups die door mannen worden geleid. Het is een gezamenlijk initiatief van de VC’s en TechLeap.NL, het vervolg van StartupDelta.

Het doel van #FundRight is gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters creëren, ongeacht hun achtergrond of geslacht. De campagne start met de focus op diversiteit op geslacht, de bedoeling is dat in een later stadium ook bewustzijn wordt gecreëerd voor de noodzaak van gelijke toegang op basis van bijvoorbeeld etnische achtergrond en seksuele voorkeur.