Aangeboden door bol.com

Branded Content E-commerce

Eduard Hoogenboom (bol.com): 'Samen werken we continu aan het verbeteren van het aanbod'

Als ondernemer wil je maar één ding: blijven groeien. Maar hoe doe je dat? Tijdens de Week van de Ondernemer is er volop aandacht voor groei. Tijdens de e-Commerce Lunchsessies bieden top-ondernemers en experts, zoals Eduard Hoogenboom (Director Netwerk Development), kennis en inzichten over onderwerpen. Onder meer data, logistiek, zichtbaarheid en trends komen aan bod en dat alles met het oog op het zien en benutten van groeikansen. Kijk hier voor meer informatie over de Lunchsessies.

LVB 10 november 2021

Bol Eduard MW LVB 21 725 edit header

Eduard Hoogenboom, Director Network Development bol.com: ‘Wil je profiteren van de kracht van het grootste non-food retailmerk van de Benelux – met 129 miljoen maandelijkse bezoekers – dan is het een goed idee om aan te haken'.

In de interviewserie ‘Groei onder de Loep’ spreken we met experts en specialisten in e-commerce en verkopen via bol.com. Elke editie staat één gast centraal en bespreken we één specifiek onderwerp. Deze editie: Eduard Hoogenboom, Director Network Development. Hij vertelt onder meer over de voordelen van het platform – voor zowel de aangesloten ondernemers als bol.com.

Waarom is bol.com een platform geworden en is de samenwerking met lokale ondernemers zo belangrijk?

‘Bol.com was tien jaar geleden al een bekend merk. Mensen kenden ons vooral van elektronica, speelgoed en boeken. De toenmalige directie had door dat boeken en cd’s uiteindelijk zouden gaan digitaliseren. Het zag er dus naar uit dat ons business model niet toekomstproof was. Toen is het idee ontstaan om van bol.com een webwinkelwarenhuis te maken. We zijn meer productgroepen gaan aanbieden. Dat betekent dus ook dat je veel meer leveranciers nodig hebt. We combineren de kracht van de partners – door hun specifieke productkennis bijvoorbeeld – met ons eigen sterke merk. Toen we een platform werden en de krachten bundelden met partners, nam de jaarlijkse groei exponentieel toe.’

“Als partner kan je via platforms opschalen op je sterke punten en zaken waar je minder goed in bent uitbesteden.”

Waarom is verkopen via een platform als bol.com een goed idee voor ondernemers?

‘Wil je profiteren van de kracht van het grootste non-food retailmerk van de Benelux – met 129 miljoen maandelijkse bezoekers – dan is het een goed idee om aan te haken. Je kunt via het platform opschalen op je sterke punten en tegelijkertijd zaken waar je minder goed in bent uitbesteden. Tot slot kun je als partner kiezen welke diensten je wil gebruiken via het platform, zoals Verzenden via bol.com.’

Waarmee onderscheidt bol.com zich in de samenwerking met lokale ondernemers?

‘Het antwoord ligt al besloten in de vraag, namelijk door samen te werken. Bij bol.com is de samenwerking het begin, daarna intensiveren we deze. En daar gaan we ver in. We organiseren bijvoorbeeld events en webinars, reiken digitaal informatie aan en publiceren online artikelen. Ook vermelden we mogelijke verbeterpunten in het verkoopaccount. Bij de evenementen die we organiseren, maken we persoonlijk kennis met de partners. We nemen de komende maanden bovendien extra mensen aan die onze partners gaan helpen om nog succesvoller te worden. Ik ken geen ander platform dat in deze omvang en intensiteit met ondernemers samenwerkt.’

eCommerce Lunchsessies tijdens de Week van de Ondernemer

Eduard was te gast bij de e-Commerce Lunchsessies, op dinsdag 16 november, met Tom te Riele van Tom B.V. over samenwerking met partners. Kijk deze aflevering en de vier andere video’s uit deze reeks uitgezonden tijdens de Week van de Ondernemer terug op deze pagina.

Wat krijgt bol.com terug van partners als het gaat om samenwerken aan groei?

‘We brengen allemaal onze sterke punten in. We zijn binnen bol.com bijvoorbeeld continu op zoek naar nieuw assortiment, of naar artikelen waar de partner meer kennis van heeft. In de basis komt de samenwerking neer op een combinatie van klanten die willen kopen en partners die assortiment tegen goede prijzen en met goede levertijden bieden. Samen werken we continu aan het verbeteren van het aanbod naar de klant.’

Waar werkt bol.com op dit moment aan om de samenwerking verder te verbeteren?

‘We besteden veel tijd aan dingen die beter kunnen. Het aanleveren van productinformatie aan bol.com is vrij complex voor partners. We moeten dit makkelijker en intuïtiever maken. We willen hen bovendien beter ondersteunen tijdens campagnes en promotie-acties. Onze adviezen kunnen gerichter, zodat de partners het potentieel beter kunnen benutten. Daarnaast zetten we in op gemak en kostenverlaging, bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van onze logistieke diensten.’

“De samenwerking is gebaseerd op luisteren naar elkaar, elkaar adviseren en vervolgens zorgen dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. We willen elkaar continu beter maken”

Hoe zou de samenwerking tussen bol.com en partners er volgens jou idealiter uit zien?

‘We willen elkaar continu beter maken. De samenwerking is gebaseerd op luisteren naar elkaar, elkaar adviseren en vervolgens zorgen dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. We geven de partner de allerbeste adviezen en daarnaast gaan we aan de slag met de verbeterpunten die de partners ons aanreiken. Zo creëren we een oneindige cirkel van elkaar feedback geven en verbeteren, met als resultaat dat we allebei groeien. Klanten stemmen met hun portemonnee. Als zij meer besteden via bol.com, dan hebben we het als partners kennelijk goed gedaan. Belangrijk is hierbij wel om niet alleen de omzetgroei van vandaag te bekijken, maar vooral die op lange termijn.’

Wat is volgens jou de top 3 van dingen die bol.com doet om haar partners kansen aan te reiken?

‘Ten eerste het delen van commerciële kansen: we publiceren bijvoorbeeld white spots; lijsten van artikelen die bol.com en haar partners nog niet aanbieden. Ten tweede helpen we partners met gerichte adviezen op basis van data. De achterliggende vraag daarbij is wat je nu kunt doen om morgen te verbeteren. Ten derde zijn we goed bereikbaar om te sparren over kansen of om problemen op te lossen.’

Hoe zorgt bol.com ervoor dat jullie benaderbaar zijn voor jullie partners?

‘We worden soms gezien als een groot bolwerk. We willen echter altijd benaderbaar zijn voor onze partners. Dit doen we onder meer via onze afdeling Partnerservice, het organiseren van online en offline partnerevenementen en met onze Account Developers die de top 2.000-partners actief helpen. We willen uitstralen: je bent welkom, de drempel bij bol.com is laag. We laten dit ook zien in onze communicatie uitingen.’

Op wat voor manier houdt bol.com rekening met de platformondernemers in de keuzes die ze maakt?

‘We zetten elk kwartaal duizenden enquêtes uit bij onze partners. Op deze manier brengen we veel verbetersuggesties in kaart. Daarnaast interviewen we regelmatig ondernemers en halen we tijdens accountgesprekken informatie op. Deze informatie bepaalt in hoge mate de innovatiekalender van bol.com. De wensen van klanten, partners en bol.com tezamen bepalen onze roadmap, in die volgorde. De wens van de partner weegt dus zwaar.’

Hoe zorgt bol.com ervoor dat de samenwerking voor alle partijen eerlijk is?

‘We hebben een aantal regels op het platform. Het is van belang dat de partners deze regels kennen en eraan voldoen. Deze zijn voor alle ondernemers – groot of klein – gelijk. We bewaken de naleving van de regels, ook die is voor alle partners gelijk. Het is voor ons onacceptabel om bepaalde partners een andere behandeling te geven. Daarmee zouden we onze geloofwaardigheid verliezen. Het systeem is eenduidig en gelijk voor iedereen, dus eerlijk.’

eCommerce Lunchsessies tijdens de Week van de Ondernemer

Eduard was te gast bij de e-Commerce Lunchsessies, op dinsdag 16 november, met Tom te Riele van Tom B.V. over samenwerking met partners. Kijk deze aflevering en de vier andere video’s uit deze reeks uitgezonden tijdens de Week van de Ondernemer terug op deze pagina.