Nieuws E-commerce

Platformeconomie is ongelijk verdeeld, corona maakt verschillen nog groter

De kansen en risico's van platformwerk, zoals maaltijden bezorgen (Takeaway, Deliveroo), taxiritten aanbieden (Uber) of online klussen uitvoeren (Werkspot, Zoofy), zijn ongelijk verdeeld. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waar de ene groep veel zelfstandig en flexibel kan werken, hebben andere groepen juist hoge werkdruk en lage verdiensten. Door de coronacrisis kunnen de verschillen nog groter worden.

Redactie/ANP 15 januari 2021

Thuisbezorgd jongen fiets Rotterdam

Een besteller van Thuisbezorgd in Rotterdam

De belangrijke adviseur van het kabinet, die het werkveld in kaart bracht, constateert dat platformwerk onzeker en onvoorspelbaar is. Op internationale onlineplatformen wordt daarnaast geconcurreerd met mensen uit lagelonenlanden, waardoor inkomens onder druk komen.

Lees ook: Thuisbezorgd.nl start 2021 met knal: 1 januari topdag maaltijdbezorgers

'Crisis onderstreept kwetsbaarheden van flexibel werk'

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) merkt dat de voorwaarden van platformwerk slechter worden, omdat het aanbod toeneemt en de vraag afneemt. In economisch slechte tijden hebben platformwerkers geen vangnet. ,,De crisis onderstreept daarmee de kwetsbaarheden van flexibel werk", valt te lezen in het onderzoek.

Voor de komende maanden verwacht het SCP dat de platformeconomie mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, kan helpen. Maar het voorziet ook dat de nadelen vergroot worden. Dat is dan vooral in de sectoren die door de coronacrisis geraakt zijn, zoals de taxibranche omdat het toerisme is weggevallen, en de schoonmaak aan huis. ,,Mensen vinden elkaar misschien snel en de platformen bieden nieuwe kansen op werk, maar dat betekent niet per se dat het ook goed en goedbetaald werk is dat zekerheid biedt", aldus SCP-onderzoeker Anne Roeters. Roeters denkt ook dat sectoren zoals de schoonmaak het lastiger kunnen krijgen door de coronacrisis.

,,De platforms bieden nieuwe kansen op werk, maar dat betekent niet per se dat het ook goed en goedbetaald werk is"

Anne Roeters, SCP-onderzoeker

Macht platformen is groot

Ook is de macht van platformen een probleem. Dat zorgt voor mindere kwaliteit van werk. In landen waar platformwerkers een betere onderhandelingspositie hebben, is de kwaliteit van het werk hoger. SCP: ,,Het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van platformwerk vraagt ook om de inzet van, en overleg en samenwerking met platformen, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, en werkenden zelf."

Platformwerk heeft ook voordelen, ziet het SCP. Zo kan het ondernemerschap aanmoedigen. Ook kan de flexibele aard van het werk ervoor zorgen dat mensen makkelijker zorg en werk kunnen combineren. Omdat het werk vaak laagdrempelig is, zijn er ook voordelen voor mensen die niet zo makkelijk aan een baan komen. Mensen die vaardigheden of een expertise hebben waar veel vraag naar is, kunnen meer klanten vinden en daardoor meer verdienen, aldus het SCP.

De meeste mensen werkzaam in de platformeconomie hebben er een bijbaan, maar voor een deel is het ook hun hoofdinkomen. Er zit daarnaast verschil in het soort werk en hoe het georganiseerd is.

SCP onderzoekt veranderende wereld van werk

De publicatie Platformisering en de kwaliteit van werk is de eerste uit de SCP-reeks ‘De veranderende wereld van werk’ die de kwaliteit van werk in de toekomst verkent. SCP: ,,Arbeidsmarktontwikkelingen en de kansen en risico’s voor de kwaliteit van werk in het verlengde hiervan moeten goed gevolgd worden, omdat zij ingrijpen op het welzijn van individuen, het functioneren van organisaties én de kwaliteit van de samenleving. Door bestaande kennis over de gevolgen van arbeidsmarktontwikkelingen voor werkenden bij elkaar te brengen, dragen wij bij aan een kennisbasis voor toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid dat zowel werkenden als de samenleving als geheel ten goede komt.”

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.