Nieuws Actueel

Een energieneutraal Hof van Twente in 2035

Samen de schouders eronder om de Hof van Twente duurzamer te krijgen. Dat gaan de gemeente en het Platform Buurtschappen doen.

Van onze redactie 27 december 2016

Duurzaamheid milieu milieubewust natuurbescherming biologisch Thinkstock

De gemeente Hof van Twente gaat samen met het Platform Buurtschappen duurzame initiatieven van groepen inwoners stimuleren en ondersteunen. Daarmee spelen ze in op de wens van inwoners om zelf duurzame plannen te ontplooien.

Energieneutraal

Op welke manier dit vorm gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Wethouder Wim Meulenkamp: "De weg naar verduurzaming moeten we samen ontdekken. Het einddoel is bekend: een energieneutraal Hof van Twente in 2035. De weg daar naartoe kunnen we op verschillende manieren bewandelen. We zijn erg blij dat het Platform Buurtschappen dat samen met ons en met inwoners wil verkennen. We hopen dat dit leidt tot veel nieuwe initiatieven vanuit de bevolking. De gemeente zal dat zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen."

Energieneutraal betekent dat de gemeente in haar eigen energiebehoefte voorziet door duurzame energie via zon, wind en biomassa te winnen. Een duurzaam initiatief is, bijvoorbeeld, dat een groep inwoners samen zonnepanelen aanschaft. Onlangs werd bekend dat er een coöperatie in oprichting is die 1,25 miljoen euro wil investeren in zonnepanelen op grote daken van bedrijven en boerderijen.

Duurzame samenleving

Het Platform Buurtschappen heeft vorige maand zijn hulp aangeboden. Voorzitter Wim Jansen: "Wij zetten ons als platform in voor de leefbaarheid van het buitengebied. Ook wij voelen de noodzaak om tot een duurzamere samenleving te komen. Daarbij moeten inwoners voorop staan. Als zij zelf initiatieven nemen om hun eigen omgeving verder te verduurzamen, zal draagvlak altijd dichtbij zijn. Het platform ziet voor zichzelf een rol in het ondersteunen van de gemeente bij het aanjagen en ophalen van die initiatieven. Dat kan gaan om het opwekken van duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook om het stimuleren van duurzaam gedrag."

Doelstellingen

Begin volgend jaar komen vertegenwoordigers van de dertien buurtschappen in de 'Hof' bij elkaar om erover te praten. Eind januari moet bekend zijn hoe inwoners erbij worden betrokken om de duurzame doelstellingen te halen.

Plannen voor windmolens in de gemeente zijn tot dusverre gesneuveld door, vooral, gebrek aan draagvlak onder buurtbewoners die zich fel hebben verzet.