Nieuws Actueel

Een ondernemersfonds in Beneden-Leeuwen

Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen komt met een oplossing voor de financiering voor gezamenlijke activiteiten. Niet alle ondernemers willen hier namelijk aan aan bijdragen, maar ze kunnen er wel van profiteren. Nu komt er waarschijnlijk een ondernemersfonds.

PETER DEURLOO en MARGRIET VERSCHOOR | Foto: EVELINE VAN ELK 22 maart 2017

EE 2103 170876 7

De eigenaar van Bloemsierkunst Van Gruijthuisen kent het precieze plan nog niet, maar hij vindt het principe van een ondernemersfonds geweldig. ,,Met z'n allen het centrum versterken, daar sta ik voor", zegt Gerard van Gruijthuisen. ,,Het hoeft niet alleen maar op de schouders te rusten van de ondernemers die lid zijn van de ondernemersvereniging. Het zijn vaak de grote ketens die niet meedoen, maar die profiteren dan wel mee. Het draagvlak mag groter worden.''

Hij zou in Beneden-Leeuwen graag meer activiteiten zien rond bijzondere feestdagen. ,,Dat hier met Pasen een paar paashazen rondlopen, of andere activiteiten rond Kerstmis of Moederdag. Er komen nu al meer klanten van over de Waal, vanuit Tiel bijvoorbeeld. Dat zouden we zo ook een extra impuls kunnen geven.''

Eén fonds voor allen

Wat te doen als bijna de helft van de ondernemers in Beneden-Leeuwen niet wil meebetalen aan de gezamenlijke activiteiten? Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen is eruit: er komt een ondernemersfonds waar alle ondernemers in het centrum aan bijdragen. Een ondernemersfonds zou meer budget opleveren. Naar schatting 30.000 euro per jaar, ruim twee keer zoveel als Verrassend Leeuwen nu te besteden heeft. Tegelijk zou het een einde maken aan de 'freeriderproblematiek': ondernemers, veelal grote ketens, die niet meebetalen, maar wel meeprofiteren.

Leegstand tegengaan

Uit het fonds wil Verrassend Leeuwen de promotie van het winkelcentrum, evenementen en de dorpsconciërge bekostigen. De dorpsconciërge verleent hand- en spandiensten en om hem in dienst te houden, is extra budget nodig. De ondernemersvereniging wil inzetten op een aantrekkelijk winkelhart en tegelijk leegstand tegengaan. Het gebied dat onder het fonds zou vallen betreft het gebied Zandstraat, Dorpsplein en gedeeltes van Zijveld en Beatrixstraat. Ook Heemstrade valt eronder.

Andere gebieden

In diverse andere plaatsen, zoals Druten, is al een ondernemersfonds ingevoerd. In Druten kwam het fonds pas tot stand na een langdurig meningsverschil tussen de ondernemersvereniging OVD en de gemeente. De OVD wilde het fonds voor alle dorpen en vullen met een opslag op de onroerendezaakbelasting. De gemeente wilde het werkgebied beperken tot het centrum van Druten en reclamebelasting invoeren. Het werd uiteindelijk die laatste opzet. Ook in Beneden-Leeuwen wordt nu in die richting gedacht. Maar er is nog niets beslist. Verrassend Leeuwen houdt volgende week dinsdag een informatieavond, in De Twee Linden om 18.00 uur. Verrassend Leeuwen en de gemeente West Maas en Waal beantwoorden dan vragen.

Lees ook: Ulvenhout krijgt verplicht ondernemersfonds

Stemmen

Op 10 april wordt bekeken of er voldoende animo is voor het fonds, tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis vanaf 20.00 uur. Alle ondernemers uit het gebied dat onder het fonds zou gaan vallen, kunnen dan voor of tegen een ondernemersfonds stemmen. ,,Heel positief'', zegt Willie van Wamel van De Agave Natuurlijk Wonen spontaan. ,,Je bundelt de krachten zo. Je hebt anders met evenementen altijd wel winkeliers die niet meedoen, maar dat vind ik niet kunnen. Een fonds waar iedereen aan bijdraagt, kan het dorp alleen maar versterken. In een tijd waarin we met internet moeten concurreren, is dat juist nog belangrijker. In Wijchen hebben ze al veel langer een ondernemersfonds, en ik hoor dat het daar heel goed ontvangen is.''

Van Wamel vindt dat Beneden-Leeuwen het extra budget goed kan gebruiken om als dorp meer naar buiten te treden. ,,Maak het cirkeltje groter dan alleen Beneden-Leeuwen. Dat gebeurt nu ook al wel, maar dan vaak individueel. Gezamenlijk sta je toch sterker. En we hebben ook een gezellig winkeldorp, gemoedelijk en gratis parkeren.''

Geen freeriders

Maarten Kocken van Keurslagerij Lemmers gaat zeker voor het ondernemersfonds stemmen. ,,Het is beter om er één pot van te maken, waar iedereen aan bijdraagt. Iedereen plukt er ook de vruchten van. Geen freeriders meer dus. Ik sta daar zeker achter.'' Kocken ziet Beneden-Leeuwen al als een aantrekkelijke winkelplaats. ,,Steeds meer klanten steken ook de Waal over. Ik vraag ze wel eens wat ze zo fijn vinden aan Beneden-Leeuwen, en dan hoor ik dat het hier zo gezellig is; altijd tijd voor een praatje, een kopje koffie. Een beetje Brabantse mentaliteit. En daarbij hebben we hier unieke bedrijven.'' Met het fonds zou Beneden-Leeuwen nog meer op de kaart gezet kunnen worden, vindt hij. ,,En door het nog mooier te maken, houden we het ook aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers en gaan we leegstand tegen."