Nieuws Actueel

Eerste ster Veilig Ondernemen Glanerbrug

Het winkelgebied Glanerbrug heeft de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gekregen.

Van onze redactie 8 april 2016

Beveiliging Camera Thinkstock

Dit keurmerk is bedoeld om winkelgebieden veiliger en schoner te maken. Bij de ondertekening waren vertegenwoordigers aanwezig van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Glanerbrug voor Ondernemers (GO), de Dorpsraad Glanerbrug, de gemeente, de brandweer en de politie. Volgens Bert Zoetman van GO is het Keurmerk Veilig Ondernemen niet alleen goed voor de winkeliers en hun medewerkers, maar ook voor de bewoners van Glanerbrug. "Het tekenen van het convenant is een volgende stap van de ondernemers om met steun van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en in samenwerking met de politie en de brandweer te komen tot een winkelgebied waar de mensen veilig kunnen winkelen", menen voorzitter Bert Zoetman van GO en Theo de Boer van de Dorpsraad Glanerbrug.

AppDe maatregelen om dit te bereiken zijn vastgelegd in een werkplan dat in fases wordt uitgevoerd. In de eerste fase wordt tegemoet gekomen aan de wens van de ondernemers om een goed werkende veiligheidsapp aan te schaffen. Dit is financieel mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van de commissie Wijkbudgetten Glanerbrug. De hoop is dat de aan te schaffen app nog dit jaar werkt.

Wethouder Hatenboer van het stadsdeel Oost benadrukte dat het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen alleen mogelijk is als mensen daar zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid voor nemen. "Ik ben blij dat Glanerbrug nu ook de energie heeft gevonden."

Eerder al pogingDe eerste stappen om te komen tot een keurmerk werden al in het najaar van 2013 gezet op initiatief van GO, wijkagent Wilfried Bossink en de Dorpsraad Glanerbrug. "Op de ledenvergadering van de GO bleek er toen niet genoeg belangstelling om aan de slag te gaan", blikt Theo de Boer terug. Bijna een jaar later werd een nieuwe poging gewaagd door de Dorpsraad Glanerbrug, Wilfried Bossink en de Glanerbrugse ondernemers Stephan Hardick en Harold ten Thij. In maart, april en mei van dat jaar waren het tankstation Avia, Videoland en bakker Dust overvallen. De maanden erna werd een eerste veiligheidsanalyse gemaakt, een schouw in de Gronausestraat gehouden en een analyse gepresenteerd met cijfers van de politie en de brandweer. Aan het eind van dat jaar resulteerde een eerste toetsing in het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

UitvoeringDe uitvoering liep daarna ook nog vertraging op, omdat de aandacht zich vooral toespitste op het gebruik van de app, terwijl dat slechts een klein deel van de maatregelen is. "Trainen van personeel, winkels voorzien met duidelijke huisnummers, geen obstakels die de toegang tot de winkels blokkeren, containers op de juiste plaatsen en de openbare ruimte schoonhouden, zijn minstens zo belangrijk", aldus Theo de Boer.