Nieuws Actueel

Eigenaar winkelcentrum De Tuinen vreest voor leegstand

Het Spoorweg Pensioenfonds ziet de plannen voor de bouw van De Rentmeester, met onder meer appartementen en een supermarkt, niet zitten. De eigenaar van winkelcentrum De Tuinen vreest namelijk leegstand in Naaldwijk.

Bart Lelieveld 24 juni 2016

Winkelcentrum Naaldwijk leegstand

Het is vooral de komst van een nieuwe supermarkt pal tegen het winkelcentrum aan, die het Spoorweg Pensioenfonds (SPF Beheer) niet zint.

Extra winkeloppervlakEerder dit jaar sloten warenhuis V&D en het aangrenzende La Place de deuren, waardoor 3800 vierkante meter extra winkeloppervlak leeg kwam te staan. 'Een locatie die zonder meer aangewend kan worden voor het supermarktaanbod dat geprogrammeerd staat voor De Rentmeester', aldus de algemeen directeur en de directeur Financiën en Risicomanagement in hun zienswijze. SPF Beheer wijst er verder op dat meer gekeken moet worden naar kwalitatieve versterking van winkelgebieden en niet alleen naar uitbreiding van het aantal vierkante meters.

Verder komt in het schrijven naar voren dat SPF vindt dat het centrum van Naaldwijk kwetsbaar is. De komst van meer winkelpanden zou ten koste kunnen gaan van de leefbaarheid in Naaldwijk.

Pop-up storesBehalve de hoek die al sinds de oplevering van De Tuinen in 1998 door V&D en La Place werd gehuurd, staan meer winkelruimten in het centrum leeg. Met pop-upstores wordt ervoor gezorgd dat er niet te veel donkere gaten tussen de overige winkels vallen.

De lege plekken weer opvullen blijkt een lastige opgave. ,,In de grote steden blijkt het al moeilijk om huurders te vinden voor de panden van V&D en Naaldwijk is wel aantrekkelijk maar geen A-locatie'', aldus een woordvoerder van het pensioenfonds.