Nieuws Actueel

Einde aan ‘vrachtwagens vol varkens’ in Nijverdal

Winkeliers en politici roepen om ’t hardst dat het centrumplan veel meer is dan het afschaffen van betaald parkeren.

Van onze redactie 26 januari 2016

Parkeren Thinkstock

Roep ‘centrumplan’ en de ogen van verantwoordelijk wethouder Thomas Walder beginnen direct te glinsteren. Aan de enthousiaste woordenvloed uit zijn mond komt voorlopig geen einde. Als we de gemeentebestuurder mogen geloven, staat Nijverdal aan de vooravond van een historische ontwikkeling van het winkelhart, die ‘velen tot voor kort voor onmogelijk hadden gehouden’. „Want wanneer krijg je nu de kans de Grotestraat om te toveren van een doorgaande rijksweg tot een aantrekkelijke winkelstraat? Om van een straat met hardrijdende auto’s en vrachtwagens vol varkens een groen verblijfsgebied met terrasjes te maken? Een unieke kans, waarvan iedereen ook goed doordrongen is!”, aldus Walder.

Geen verrassingDaarom was het ook geen grote verrassing dat de Hellendoornse politiek zich unaniem achter de uitgangspunten van het centrumplan schaart. Zeker niet nadat de winkeliers en pandeigenaren in het Nijverdalse winkelhart daarvoor al in grote meerderheid hadden ingestemd met de instelling van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in het centrum. Die vormt de juridische basis voor de overeenkomst tussen de winkeliersvereniging Op naar Nijverdal en de gemeente. De ondernemers dragen via de BIZ in vijf jaar tijd 1,25 miljoen euro, ofwel 250.000 euro per jaar, bij aan de uitvoering van het centrumplan. Het geld dat zij hiervoor op tafel leggen is vooral bedoeld als compensatie voor het gat dat in de Hellendoornse gemeentebegroting wordt geschoten als gevolg van het afschaffen van betaald parkeren op straat.

En hoewel het betaald parkeren de tongen in Nijverdal het meest in beweging brengt, omvat het centrumplan veel meer dan alleen het afschaffen van deze omstreden maatregel. Het is een breed gesteund ‘samenhangende totaalpakket’, een reeks maatregelen om het winkelhart van Nijverdal er weer bovenop te helpen, om hiervan een koopcentrum van regionaal formaat te maken.

Zo worden in het plan ook allerlei (verregaande) aanbevelingen gedaan over de herinrichting van de Grotestraat, het realiseren van een compacter winkelhart, vullen van leegstaande winkelpanden, opknappen van gevels en invoering van een blauwe zone als systeem om het parkeren in de dorpskom straks te reguleren na het afschaffen van betaald parkeren.

Blauwe zoneMeerdere partijen hebben wel enige moeite met deze herinvoering van de blauwe zone en hikken met name aan tegen de in hun ogen te hoge kosten die hiermee zijn gemoeid, zo’n 60.000 euro. Het grootste deel daarvan is namelijk bestemd voor handhaving. Van diverse kanten wordt gesteld dat er straks geen heksenjacht gemaakt mag worden op de bezoekers van het centrum, dat de parkeercontroleur veeleer een ‘gastheer’ moet zijn. Ook wordt geopperd om de maximale periode van gratis parkeren in de blauwe zone van anderhalf naar twee uur te brengen en wellicht het eerste uur parkeren in de parkeergarage Henri Dunant toch gratis te maken. Walder betwijfelt overigens of het verstandig is om de handhaving te beperken. „De ervaring leert dat als de handhaver te weinig in het centrum wordt gezien, mensen de regels aan hun laars gaan lappen.”

Sommige partijen zijn niet blij dat de gemeente de onroerendezaakbelasting (ozb) extra wil verhogen om haar deel van het centrumplan te betalen. Het gaat om 1 procent extra ozb in 2017 en nog eens 1 procent in 2020. Wethouder financiën Jelle Beintema snapt ook wel dat je daarmee geen populariteitsprijs wint, maar volgens hem gaat het slechts om enkele euro’s extra per huishouden per jaar en kan mede hierdoor wel een parkeerbelasting van een half miljoen euro worden weggestreept.

Eerste faseOver de herinrichting van de Grotestraat meldt Walder dat er te weinig geld in kas is om deze hele straat in één keer te kunnen aanpakken, dat daarom het plan in fasen wordt uitgevoerd en ’t meest centrale deel (tussen Meijboom- en Maximastraat) als eerste wordt aangepakt. Plannen van pandeigenaren om de gevels aan de noordkant van de Grotestraat op te knappen kunnen alleen worden uitgevoerd als die investering ‘rendabel’ te krijgen is. Dat betekent concreet dat hier een aantal nieuwe appartementen moet worden gebouwd.

Dat laatste ligt nogal complex, omdat elders in de dorpskom appartementen leeg en te koop staan en dezelfde wethouder altijd roept dat meer van hetzelfde geen optie is en nieuwe woningen moeten voorzien in een behoefte. Walder geeft aan ‘trots’ te zijn op de reacties uit de politiek, die de uitgangspunten van het centrumplan in grote lijnen omarmt. De details worden de komende maanden verder uitgewerkt en vervolgens in deelvoorstellen naar de gemeenteraad gestuurd. „We gaan het voor u de komende tijd nog heel druk maken”, beloofde Walder.Foto: Thinkstock