Nieuws Actueel

'Er leven al meer varkens in deze gemeente dan mensen'

Dik van Herwaarden 1 februari 2016

Varkens intensieve veeteelt flevoland noordoostpolder

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Flevoland geen toestemming geeft voor het uitbreiden van de intensieve veehouderij in de Noordoostpolder, meldt de Stentor. De gemeenteraad besloot eerder deze week uitbreiding onder voorwaarden toe te staan en nieuwe intensieve veehouderijen te verbieden.

Lees ook: Uitbreiding intensieve veehouderij is broodnodig"Een uitbreiding van de bio-industrie is in strijd met het Omgevingsplan en heeft grote negatieve gevolgen voor volksgezondheid, dierenwelzijn en milieubelasting", geeft de Partij voor de Dieren aan.

De partij heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten en het college gevraagd het besluit van gemeente Noordoostpolder af te keuren.

OnacceptabelDe Partij voor de Dieren noemt het besluit van de raad 'onacceptabel, onbegrijpelijk en onverantwoord'. "Al vele malen hebben we gewezen op de schadelijke gevolgen die dergelijke dierfabrieken met zich meebrengen: het dierenleed, de ziektes, het preventieve antibioticagebruik, de resistente bacteriën die de volksgezondheid in gevaar brengen en de zware belasting van het milieu door onder andere uitstoot en mest. Er leven nu al meer varkens in deze gemeente dan mensen", aldus Statenlid Adri van der Avoird.