Nieuws Actueel

Even afsnijden kan niet meer

Van onze redactie 22 januari 2016

Evenafsnijdenkannietmeer1065

Autoverkeer dat gebruikmaakt van de populaire sluiproute Koedijk richting A28 kan daar na ontwikkeling van het recreatiegebied bij Nijstad geen gebruik meer van maken, bericht het AD.

Auto's moeten in de toekomst 'omrijden' via de route Nijstad-Echtenseweg. Dit blijkt uit inspraakreacties op het ontwerp-bestemmingsplan rond de voormalige zandwinlocatie.

De zandwinlocatie wordt de komende jaren tot een toeristische trekpleister omgetoverd, compleet met recreatiegebied, woningen, vakantiepark, dagstrand en een plein met daghoreca.

Uit tellingen blijkt dat nu per etmaal 3500 motorvoertuigen over de Nijstad rijden. Op de Koedijk zijn dat er vijfhonderd, waarvan het leeuwendeel in de spitsuren. Het gaat vooral om woonwerkverkeer uit de wijk Erflanden.